LEADER Együttműködés (VP)

A felhívás célja új megoldások ösztönzése a vidéki térségek megoldandó problémáival és fejlesztési lehetőségeivel összefüggésben, valamint a helyi szereplők térségeken kívüli kapcsolatrendszerének fejlesztése és a vidékfejlesztés modernizálásához szükséges kompetenciáik megszerzése. A LEADER együttműködésekben különös fontosságú a határon túli, magyarok lakta vidéki térségek és magyarországi térségek közötti együttműködések elősegítése és megvalósítása, speciális tudás, tapasztalat, a jó gyakorlatokról szóló ismeretek megosztása. További cél a különböző közös akciók, közösségi életet élénkítő kezdeményezések, közös szerveződések kialakításának ösztönzése, ezáltal az innováció, a helyi kapacitás és a lokális fejlesztési folyamatok erősítése. Az intézkedés hozzájárul a LEADER HACS-ok által elkészített stratégiákban meghatározott célkitűzések teljesítéséhez is. Az együttműködési projektek nem korlátozódhatnak kizárólag tapasztalatcserére, azoknak minden esetben olyan alkalmazható eredménye kell, hogy legyen, amelynek létrejöttéhez az együttműködésben résztvevő partnerek mindegyike bizonyíthatóan hozzájárult, illetve eredményeiből minden partner részesül.

Kulcsszavak: VP, LEADER, HACS, együttműködés

Jelen Felhívásra támogatási kérelmet nyújthatnak be:
1. célterület esetében:
Legalább 2 különböző LEADER HACS területén működő, legalább 3 jogosult által konzorciumi formában
benyújtott projekt, amelyben partner lehet:
Konzorcium vezetőként:
- LEADER HACS egyesület.
Konzorcium tagként:
- az együttműködő LEADER HACS-ok illetékességi területén székhellyel, telephellyel működő
települési önkormányzat, települési nemzetiségi önkormányzat, önálló jogi személyiséggel
rendelkező önkormányzati társulás, székhellyel, vagy telephellyel rendelkező nonprofit szervezet,
székhellyel vagy telephellyel rendelkező egyházi jogi személy;
- az együttműködő LEADER HACS-ok illetékességi területén székhellyel, telephellyel rendelkező
mikro- és kisvállalkozások;
- az együttműködő LEADER HACS-ok illetékességi területén állandó lakhellyel rendelkező
természetes személyek;
- LEADER HACS egyesület.

Valamennyi, a konzorciumban részt vevő tagnak a támogatási kérelem benyújtását megelőzően igazolt
HACS tagnak kell lennie.

Jelen felhívás 1. célterületének keretében a támogatási kérelem benyújtására kizárólag konzorciumi
formában van lehetőség.

2. célterület esetében:
Legalább egy, az IH által elismert Magyarországon székhellyel rendelkező LEADER HACS egyesület,
amely konkrét, a HACS HFS-éhez kapcsolódó együttműködést valósít meg legalább még egy további, az
Európai Unióban székhellyel rendelkező LEADER HACS szervezettel. Több magyarországi HACS
együttes pályázata esetén konzorciumi formában kell a pályázatot benyújtani.

A támogatási kérelmekkel kapcsolatos információk elérhetők: 

EZEN A HONLAPON

A felhívás elérhető:  

EZEN A LINKEN

Az eljárás illetékmentes.

Területileg illetékes Megyei Kormányhivatal Agrár-és Vidékfejlesztést Támogató
Főosztálya
Irányító hatóság: Agrárminisztérium Vidékfejlesztésért Felelős Államtitkárság
Kifizető ügynökség: Magyar Államkincstár Vidékfejlesztési Támogatások Főosztálya

Jogorvoslati lehetőség: Agrárpolitikáért felelős miniszter

Magyar Államkincstár/Támogatások

Pályázat.gov.hu/Vidékfejlesztési Program

272/2014. (XI.5) Korm.rendelet a 2014–2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről 

VTF