az alábbi oldalon tekinthető meg

">

MÁP - Értékpapírszámlához kapcsolódó adatok módosítása

Az űrlap kitöltésével a Magyar Államkincstár ügyfelének személyes megjelenés nélkül is lehetősége van meghatározott személyes-, és az értékpapír számláihoz (a továbbiakban: Számla) kapcsolódó adatainak módosítására.

 

Kitöltési útmutató

A kitöltést segítő videós útmutató az alábbi oldalon tekinthető meg

Kulcsszavak: Állampapír, Értékpapír, Értékpapírszámla, Értékpapír nyilvántartási-számla, Kincstár, Magyar Államkincstár, MÁK

Devizabelföldinek és devizakülföldinek minősülő természetes személyek.

Az űrlap kitöltésével személyes megjelenés nélkül is kezdeményezhető a Számlához kapcsolódó személyes- és egyéb meghatározott adatok módosítása.

Az adatmódosítások jóváhagyása csak a szükséges dokumentum benyújtása esetén valósul meg. Amennyiben a benyújtott dokumentumok hiányosak, vagy nem jól olvashatóak, akkor hiánypótlás keretében történik meg azok bekérése. Amennyiben az adatmódosítási bejelentés benyújtásától számított 30 napon belül nem kerül sor a hiánypótlásra, akkor az adatmódosítás nem kerül átvezetésre. Hiánypótlást ismételten az Ügyfélkapun keresztül lehet benyújtani.

A csatolt dokumentumok alapján az adatok ellenőrzését követően kerül rögzítésre.

Az adatmódosításban érintett mezőkhöz kapcsolódó dokumentumok szkennelt formátumát az Űrlapon csatolni kell:

Amennyiben a csatolt dokumentumokat az ügyfélkapun keresztül (ingyenesen) hitelesíti, úgy nem szükséges azt postai úton is megküldenie a Magyar Államkincstár részére.

Az eljárás illetékmentes.

Magyar Államkincstár

Pénzügyminisztérium, 1051 Budapest, József Nádor tér 2-4.

2007. évi CXXXVIII. törvény a befektetési vállalkozásokról és az árutőzsdei szolgáltatókról, valamint az általuk végezhető tevékenységek szabályairól

2017. évi LIII. törvény a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról

MÁK_PHF