3.07. Fizetésimód váltása villamosenergia-vételezéssel kapcsolatban (ELMŰ-ÉMÁSZ-tól 2021. szeptember 1-jén érkezett ügyfeleknek)

Ezen a felületen lehetősége van megváltoztatni a bejelentést követően kiállításra kerülő számláinak fizetési módját.

Kulcsszavak: fizetési mód, utalás, csekk, módosítás

Az alábbi ügyfelek kezdeményezhetik az e-ügyintézést jelen ügyben:

a)    2021. augusztus 31-én az ELMŰ-ÉMÁSZ Energiaszolgáltató Zrt.-vel mint egyetemes villamosenergia-szolgáltatóval jogviszonyban álltak,

b)    bármely okból (kereskedőváltás, felhasználóváltozás, új bekapcsolás) új egyetemes szolgáltatási szerződést kötő felhasználókra, ha a szerződéssel érintett felhasználási hely az ELMŰ Hálózati Kft. vagy az MVM Émász Áramhálózati Kft. mint elosztó működési területén található.

Az MVM Next Energiakereskedelmi Zrt-vel mint egyetemes szolgáltatóval szerződésben álló, vagy szerződést kötni kívánó további felhasználók a „2. Villamos energia egyetemes szolgáltatás e-ügyintézése azon ügyfeleknek, akiknek 2021. augusztus 31-én már az MVM Next szolgáltatta az áramot” ügyleírás szerint kezdeményezhetnek e-ügyintézést.

Kérjük adja meg vevő (fizető) azonosítóját és 8 számjegyből álló felhasználó azonosítóját, majd a kívánt fizetési módot. Egyedi átutalás esetén kérjük, adja meg bankszámlaszámlát.

Bejelentésére a Garantált Szolgáltatások II. pontja szerint 15 napon belül választ kap.

Az MVM Next Energiakereskedelmi Zrt. nevében az MVM EÉ Ügyfélkapcsolati Kft. jár el a bejelentés intézésében.

Az MVM Next Energiakereskedelmi Zrt. panaszkezelésére vonatkozó információt, a jogorvoslati lehetőségeket a https://www.mvmnext.hu/aram/jogorvoslat oldalon találhatja meg.

Nem lakossági felhasználók csak csekkmentes fizetési módot választhatnak az egyetemes szolgáltatói üzletszabályzat 8.9 fejezete szerint.

Amennyiben számláit átutalással kívánja kiegyenlíteni, úgy azt az MVM Next Energiakereskedelmi Zrt. részére és bankszámlaszámára szíveskedjen átutalni, mely megtalálható az MVM Next Energiakereskedelmi Zrt. által kibocsátott számlákon.

Csoportos beszedési megbízást számlavezető bankjánál intézze.

Az MVM Next Energiakereskedelmi Zrt. egyetemes villamosenergia-szolgáltatására vonatkozóan az alábbi főbb jogszabályok vonatkoznak:

Az MVM Next Energiakereskedelmi Zrt. egyetemes villamosenergia-szolgáltatói üzletszabályzatát a https://www.mvmnext.hu/aram/uzletszabalyzat oldalon találhatja meg.

MVM NEXT Zrt. (Áram)