Második magánútlevél iránti kérelem benyújtása

A második magánútlevél igénylés szolgáltatás lehetővé teszi, hogy elektronikus úton kérelmezze a második magánútlevél kiállítását.

Kulcsszavak: második magánútlevél igénylése, második útlevél igénylés, útlevél igénylés, második magánútlevél

A szolgáltatást a Központi Azonosítási Ügynök (KAÜ) szolgáltatáson keresztül az veheti igénybe, aki rendelkezik

és megfelel a jogszabályokban meghatározott további feltételeknek.

A második magánútlevél kiállításának kezdeményezéséhez hiánytalanul ki kell töltenie a kérelmet, amelynek során meg kell határoznia a kiállítás indokát (hivatalos útlevélre nem jogosult, de foglalkozása rendszeres külföldre utazással jár, vagy különös méltánylást érdemlő körülmény).

A kiállítás indokát igazolnia is kell, ezért az erre a célra biztosított felületen csatolnia kell, ha

A korábbi második magánútlevél elvesztése/eltulajdonítása/megsemmisülése esetén, ha korábban még nem történt meg, be kell jelentenie az elvesztés/eltulajdonítás/megsemmisülés tényét is a megfelelő opció kiválasztásával.

Az űrlap kitöltése, majd az illeték megfizetése után a kérelmet benyújthatja, az eljárás megindul. A kérelem benyújtását követően a csatolt igazolás, illetve nyilatkozat ellenőrzésre kerül.

A kérelmet a benyújtását követően is megtekintheti, az ügyintézés státuszát lekérdezheti az „Okmánystátusz lekérdezés” segítségével.

Akinek az útlevelét eltulajdonították, megsemmisült, vagy elvesztette, köteles azt haladéktalanul, de legkésőbb a tudomásra jutástól számított 3 munkanapon belül bejelenteni a visszaélések elkerülése és a mielőbbi érvénytelenítés érdekében.

Az útlevélhatóság a sommás eljárás feltételeinek fennállása esetén az úti okmányt 8 napon belül, teljes eljárás keretében 20 napon belül állítja ki.

Az útlevélhatóság az úti okmányt soron kívüli eljárás keretében 5 napon belül kiállítja. Az útlevélhatóság a magánútlevelet, valamint a második magánútlevelet sürgősségi eljárás keretében a kérelem benyújtásától számított 3 napon belül kiállítja.

Az ügyintézési idő számításának kezdete az eljárási illeték/igazgatási szolgáltatási pótdíj befizetése megtörténtének igazolását, valamint a kérelem előterjesztését követő nap, sürgősségi eljárás esetén az eljárási illeték/igazgatási szolgáltatási pótdíj befizetése megtörténtének igazolása, valamint a kérelem előterjesztésének napja.

A kész okmány átvételére az alábbi lehetőségek lehetnek:

Soron kívüli (5 napos) eljárás esetén az elkészült okmány átvételére kizárólag járási/kerületi hivatalnál, illetve az általános hatáskörű útlevélhatóságnál van lehetőség.

Amennyiben a sürgősségi (3 napos) eljárást választja, az elkészült okmányt csak Budapest Főváros Kormányhivatala Központi Okmányirodai Főosztályán (1133 Budapest, Visegrádi u. 110.) vagy az általános hatáskörű útlevélhatóságnál van lehetősége átvenni.

Belföldön történő átvétel esetén lehetősége van SMS és/vagy e-mail értesítés kérésére az elkészült okmány postára adásának napjáról, vagy az okmányirodai/kormányablak ügyfélszolgálatra történő megérkezéséről.

Felhívjuk figyelmét, hogy az eljárás meggyorsítására nincs lehetőség, ha az elkészült úti okmány kézbesítését külföldre kéri.

Az elektronikus kérelmet hiánytalanul ki kell tölteni, és csatolnia kell a kiállítást megalapozó igazolást.

új második magánútlevél igénylése esetén

az elveszett, vagy megsemmisült második magánútlevél pótlása esetén

 

amelyet elektronikus ügyintézés esetén a kérelem benyújtását megelőzően az elektronikus fizetési és elszámolási rendszeren keresztül történő bankkártyás fizetéssel kell teljesíteni.

Az eljárási illetékmentes, ha a pótlás oka a korábbi második magánútlevél eltulajdonításavalamint a 65. életévét betöltött személy magánútlevele vagy második magánútlevele esetén.

A fizetendő illeték mértékét a második magánútlevél kiadásának indoka, valamint a kérelmező igénylésekor fennálló életkora határozza meg.

Elektronikus eljárásban nincs lehetőség személyes költségmentesség engedélyezésére (melynek része az illetékmentesség). A költségmentesség iránti kérelem - és ez esetben maga a második magánútlevél kiállítása iránti kérelem is - csak személyesen terjeszthető elő.

A magánútlevél és második magánútlevél soron kívüli (5 napon belüli) eljárás keretében történő kiállításának igazgatási szolgáltatási pótdíja 19.000 forint.

A magánútlevél és második magánútlevél sürgősségi (3 napon belüli) eljárás keretében történő kiállításának igazgatási szolgáltatási pótdíja 29.000 forint.

Belügyminisztérium

 Közigazgatási per

Elektronikus úton második magánútlevelet akkor igényelhet, ha

Amennyiben a második magánútlevél igénylését meghatározó okok egyidejűleg állnak fenn, az állampolgár két érvényes második magánútlevéllel is rendelkezhet,

 

Nem utazhat külföldre:

Felhívjuk figyelmét, hogy a külföldre utazási korlátozás hatálya alatt álló ügyfél úti okmány kiadására irányuló kérelmét az útlevélhatóság elutasítja.

Már volt egy korábbi második magánútlevelem, de elvesztettem. Mi a teendő?

A korábbi második magánútlevél elvesztése/eltulajdonítása/megsemmisülése esetén, ha még nem történt meg, be kell jelentenie az elvesztés/eltulajdonítás/megsemmisülés tényét is a megfelelő opció kiválasztásával, ezután kérheti a második magánútlevél kiállítását.

Miről kell szólnia a kiállítást megalapozó igazolásnak?

Honnan tudom meg, ha kész az okmányom?

Belföldön történő átvétel esetén lehetősége van SMS és/vagy e-mail értesítés kérésére az elkészült okmány postára adásának napjáról, vagy az okmányirodai/kormányablak ügyfélszolgálatra történő megérkezéséről. Használhatja az "Okmánystátusz lekérdező" alkalmazást is.

Meddig érvényes a második magánútlevél?

az  időtartamokat az ügyfélnek az okmány kiállítását követő születésnapja hónapjától és napjától kell számítani,

2016. évi CL. törvény az általános közigazgatási rendtartásról

1998. évi XII. törvény a külföldre utazásról

1990. évi XCIII törvény az illetékekről

101/1998. (V. 22.) Korm. rendelet a külföldre utazásról szóló 1998. évi XII. törvény végrehajtásáról

37/1998. (VIII. 18.) BM rendelet a külföldre utazásról szóló 1998. évi XII. törvényvégrehajtásáról

69/2011. (XII.30.) BM rendelet a magánútlevél soron kívüli, sürgősségi, valamint azonnali eljárásban történő kiállításáért fizetendő igazgatási szolgáltatási pótdíj megfizetéséről

EKTFO