Pécs - Ivóvíz- és szennyvíz bekötővezeték, valamint zárt csapadékcsatorna bekötés esetén tulajdonosi hozzájárulás kérése

A Város területén található ingatlan víz- szennyvíz- és csapadékvíz bekötésének létesítése, bővítése és megszüntetése esetén, ha az érint közterületet, akkor az Önkormányzatnak, mint tulajdonosnak nyilatkoznia szükséges, hogy engedélyezi-e a tervezett beruházást.

Kulcsszavak: víz, szennyvíz, hozzájárulás, tulajdonosi nyilatkozat

Ingatlantulajdonos vagy megbízottja.

Kérelmet szükséges benyújtani a beruházás leírásáról röviden, amely tartalmazza a bekötéssel érintett ingatlan pontos címét.

Kérelem tartalma: beruházás rövid leírása, illetékességi területi önkormányzat megnevezése,műszaki dokumentáció.

Az eljárás illetékmentes.

Pécs Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Városüzemeltetési Főosztály.

Pécs Megyei Jogú Város Polgármestere.

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének az Önkormányzat vagyonával kapcsolatos tulajdonosi jogok gyakorlásának szabályairól szóló 11/2012. (II.24.) számú rendelete.

A víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény.

A víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 58/2013. (II. 27.) Korm. rendelet.

Pécs Település