Engedélyköteles élelmiszer-előállító tevékenység (állati eredetű élelmiszer) engedélyezése iránti kérelem

Az állati eredetű terméket előállító, valamint a növényi csírákat termelő élelmiszer-vállalkozások működéséhez az élelmiszerlánc-felügyeleti szerv engedélye szükséges. A működési engedélyt az illetékes élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi hatáskörben eljáró megyei kormányhivatal adja ki az ügyfél kérelmére. Előzetes helyszíni szemle szükséges.

Kulcsszavak: engedélyköteles, élelmiszer-előállító, tevékenység, állati, eredetű, élelmiszer, engedélyezése, iránti, kérelem

Természetes személy, jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező gazdálkodó szervezet (együtt: élelmiszer-vállalkozó)

Az engedélyköteles előállító létesítményre vonatkozó bejelentésnek tartalmaznia kell vagy ahhoz csatolni kell:  a vállalkozó vagy vállalkozás nevét vagy cégnevét,   természetes személy esetén a születési helyet és időt,  cég esetében adószámot,  lakhely (székhely) címét, telephely címét, elérhetőséget,  az engedélyköteles létesítmény tevékenységének meghatározását,  szakképesítéshez kötött tevékenység esetén az előírt képesítés igazolását.  technológiai leírást és folyamatábrát, technológiai elrendezési rajzot anyagmozgatási és személyi forgalmi tervet épületgépészet szerelvényezési, fűtési, szellőzési, világítási, hűtési terveket gyártástechnológia szerinti gépjegyzéket közmű nyilatkozatokat melléktermék és hulladék kezelési és ártalmatlanítási tervet ívóvíz minőségét tanúsító 30 napnál nem régebbi vízvizsgálati eredményt.

60 nap.

Az engedélyköteles előállító létesítményre vonatkozó bejelentéshez csatolni kell: szakképesítéshez kötött tevékenység esetén az előírt képesítés igazolását, technológiai leírást és folyamatábrát, technológiai elrendezési rajzot, anyagmozgatási és személyi forgalmi tervet,  épületgépészet szerelvényezési, fűtési, szellőzési, világítási, hűtési terveket, gyártástechnológia szerinti gépjegyzéket, közmű nyilatkozatokat, melléktermék és hulladék kezelési és ártalmatlanítási tervet, ívóvíz minőségét tanúsító 30 napnál nem régebbi vízvizsgálati eredményt.

Igazgatási szolgáltatási díjmentes, eljárási illeték mentes (élelmiszerlánc-felügyeleti díj fizetésre kötelezett).

Területileg illetékes megyei kormányhivatal. 

Csak bírósági úton támadható meg.

1. Miért csak ideiglenes működési engedélyt kap a szemle után? Válasz: Először ideiglenes működési engedély kerül kiadásra, a végleges működési engedély kiadásának feltétele az üzem működés közbeni ismételt szemléje. Az ideiglenes működési engedéllyel 3 hónapig működhet az üzem, ez egyszer meghosszabbítható további három hónapra, de ha ezek után nem felel meg az üzem, újra kell indítani az eljárást. Az ideiglenes engedély kiadásának az az oka, hogy bizonyos előírásoknak való megfelelést csak üzemelés közben lehet ellenőrizni (pl. HACCP-rendszer, önellenőrző laboratóriumi vizsgálatok), és végleges működési engedély csak valamennyi előírásnak való megfelelés esetén adható ki. Ideiglenes működési engedély kiadható, ha a létesítmény megfelel a berendezésekre vonatkozó és infrastrukturális követelményeknek. Ideiglenes működési engedély birtokában az előállított termékek szabadon forgalmazhatók az engedélyben szereplő időpontig.  2. Miért kell várni a NÉBIH engedélyszámra?  Válasz: Az Európai Unió valamennyi tagállama nyilvános listát vezet az engedélyköteles létesítményekről, ami az Internetről elérhető. Ezt a számot a NÉBIH adja ki, és a NÉBIH is vezeti az engedélyezett létesítmények listáját. Ez az engedély szám feltüntetésre kerül a működési engedélyben, és az üzemnek a címkén is meg kell jelentetnie. Ameddig nem kerül kiadásra, nem tud az üzem működni, mivel anélkül a megyei kormányhivatal élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi igazgatósága nem adhat működési engedélyt és az előállított termékek címkéjét, csomagolását sem tudja elkészíteni az előírásoknak megfelelően a vállalkozó.

EKEIDR2