Személyi jövedelemadó- bevallás

Az SZJA a személyi jövedelmet terhelő adó.

Személyi jövedelemadót a magánszemélyeknek kell fizetniük jövedelmük után. Főszabály szerint a magánszemély minden jövedelme adóköteles. Ettől eltérő rendelkezést csak törvény mondhat ki. A magánszemélyeknek a szerzett jövedelmeikről, adókról személyijövedelemadó-bevallásban kell számot adniuk.

A 2020. adóévi személyi jövedelemadó bevallási kötelezettség az adóhatóság által elkészített adóbevallási tervezettel, vagy önállóan, a 20SZJA jelű bevallás benyújtásával teljesíthető, melynek határideje 2021. május 20.

Kulcsszavak: személyi jövedelemadó, bevallás, e-SZJA, NAV, május 20

Adóbevallási tervezet

A Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) előzetes nyilatkozat, kérés nélkül mindenkinek készít adóbevallási tervezetet, akire érkezett 2020. évi munkáltatói, kifizetői adatszolgáltatás. A tervezet 2021. március 15-étől Központi Azonosítási Ügynökön (KAÜ) keresztül történő (ügyfélkapu, e-személyi igazolvány, telefonos azonosító) belépés után tekinthető meg a NAV honlapján. Az „SZJA”feliratra kattintva, az „e-SZJA” csempe kiválasztását követően a „Belépés”gombra klikkelve érhető el legegyszerűbben a tervezet. A KAÜ azonosító megadása után lehetőség van a bevallási tervezet megtekintésére, módosítására, és az 1+1 százalékos felajánlás megtételére is.

Az ügyfélkapuval nem rendelkező magánszemélyek az adóazonosító jel és a születési dátum megadásával 2021. március 16-ig

kérhetik az adóbevallási tervezet postázását. Ezt követően kizárólag a NAV ügyfélszolgálatain kérelmezhetik az adóbevallási tervezet kiadását.

A NAV 2021. április 30-áig tértivevényes küldeményként postázza a tervezeteket.

 

Mit kell tenni?

Ha a magánszemély egyetért a bevallási tervezetben foglaltakkal, akkor nincs teendője, a tervezetük érvényes bevallássá válik. Ha nem ért egyet az adatokkal, akkor módosíthatja, kiegészítheti azt, vagy önállóan is nyújthat be bevallást. Az adóbevallási tervezetet a webes felületen a szerkesztést követően el kell fogadni, és be kell küldeni a NAV-hoz, ennek elmaradása esetén a módosításokat nem tartalmazó adóbevallási tervezet lesz érvényes bevallás. A kipostázott adóbevallási tervezetet javítani nem lehet, ezért ha a magánszemély nem ért egyet az adatokkal 20SZJA bevallást kell benyújtania 2021. május 20-áig.

Az egyéni vállalkozóknak, őstermelőknek (ideértve a családi gazdálkodókat is) és áfa fizetésére kötelezett magánszemélyeknek továbbra is önállóan kell bevallást benyújtani, amelyhez felhasználható a NAV által készített tervezet. Azoknak az egyéni vállalkozóknak, akik a vállalkozói tevékenységüket 2020-ban végig szüneteltették, vagy 2020-ban a vállalkozói tevékenységük végzése során mindvégig katások voltak, és a NAV által feltöltött jövedelmi adatokkal egyetértenek, szintén nincs teendőjük.

A 2020. adóévi személyi jövedelemadó bevallási kötelezettség az adóhatóság által elkészített adóbevallási tervezettel, vagy önállóan, a 20SZJA jelű bevallás benyújtásával teljesíthető, melynek határideje 2021. május 20.

Nemzeti Adó- és Vámhivatal

Pénzügyminisztérium

Kiskorú gyermek adóbevallási tervezetét az online felületen kizárólag a törvényes képviselője ismerheti meg, hagyhatja jóvá, a bevallási tervezet jóváhagyására (ezáltal a rendszer használatára) kiskorú gyermek még abban az esetben sem jogosult, ha egyébként ügyfélkapus regisztrációval rendelkezik.

A tervezet online felületen történő jóváhagyásához szükséges, hogy a NAV honlapjáról letölthető EGYKE nyomtatvány kitöltésével és beküldésével a törvényes képviselő elektronikus ügyintézési jogosultságot szerezzen.

 

20SZJA nyomtatvány

ÁNYK nyomtatványkitöltő program

 

Ügyfélkapu regisztrációs lehetőségek

 

2017. évi CL. törvény az adózás rendjéről

1995. évi CXVII. törvény a személyi jövedelemadóról

NAV