Pécs – Intézményi jogviszony

Az önkormányzati fenntartású ápolást - gondozást nyújtó (idősek otthona), és a gyermekek napközbeni ellátását (bölcsőde) biztosító intézmények igénybevétele esetén, ha az ellátást igénylő vagy törvényes képviselője az intézmény vezetőjének döntését vitatja, az intézmény fenntartójához fordulhat.

Kulcsszavak: bölcsőde, gyermekfelügyelet, átmeneti otthon, idősek otthona, jogviszony, felvétel, elutasítás, fellebbezés, vitatott döntés, értesítés.

Az ellátást igénylő vagy törvényes képviselő.

Az önkormányzat által fenntartott intézmény vezetőjének döntéséről szóló értesítés kézhezvételétől számított nyolc napon belül a vitatott döntés ellen irányuló kérelmet Pécs Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Kulturális és Népjóléti Főosztály III. sz. Területi Szociális Központjához kell benyújtani.

Hatóságra irányadó ügyintézési határidő:

Az eljárás a kérelemnek az eljáró hatósághoz történő megérkezését követő napon indul.

 

Az ügyfélre irányadó határidő:

Postai igénylés esetén:

 

Személyes megjelenés esetén:

Az eljárás illetékmentes.

Pécs Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Kulturális és Népjóléti Főosztály III. számú Területi Szociális Központ (7633 Pécs, Esztergár Lajos utca 19.).

Pécs Megyei Jogú Város Közgyűlése.

A jogorvoslatot a határozat, az önállóan fellebbezhető végzés kézhezvételétől számított 15 napon belül Pécs Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Kulturális és Népjóléti Főosztály III. sz. Területi Szociális Központjához (továbbiakban: Szociális Központ) lehet illetékmentesen benyújtani.

A fellebbezést indokolni kell. A fellebbezésben csak olyan új tényre lehet hivatkozni, amelyről az elsőfokú eljárásban az ügyfélnek nem volt tudomása, vagy arra önhibáján kívül eső ok miatt nem hivatkozott.

A szociális igazgatási eljárás és az azzal összefüggésben indult közigazgatási per költség- és illetékmentes.

A Szociális Központ előkészítő eljárása után a polgármester átruházott hatáskörben határozattal dönt.

Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény.

Pécs Település