SZOMBATHELY MJV POLGÁRMESTERI HIVATALA – Kereskedelmi és kulturális célú közterület-használat – közterület-használati szerződés felmondása

Kereskedelmi tevékenységgel összefüggő, valamint kereskedelmi, és kulturális célú közterület-használat szerződés felmondása.

Kulcsszavak: KÖZTERÜLET-HASZNÁLATI SZERZŐDÉS FELMONDÁSA

A közterület használója.

Közterület-használati szerződés felmondása nyomtatvány benyújtása.

Az ügyintézési határidő 8 nap, teljes eljárásban 60 nap.

Közterület-használati szerződés felmondása formanyomtatvány megfelelően kitöltve.

A kérelemhez csatolni szükséges:

A közterület használatának a szerződésben szereplő időtartama előtti megszüntetésekor csak az írásos bejelentés beérkezésének dátumától igényelhető vissza a közterület-használati díj időarányos része. Ellenkező esetben visszafizetésre a használó nem tarthat igényt.

Szombathely Megyei Jogú Város Polgármestere

Ügyintéző szervezeti egység:  SZMJV Polgármesteri Hivatala Hatósági Osztály Általános Hatósági Iroda

Szombathely Megyei Jogú Város Közgyűlése

Közterület-használati szerződés felmondása

2/2011. (I.31.) sz. önkormányzati rendelet a közterület használatának szabályairól

2016. évi CL. törvény az általános közigazgatási rendtartásról

2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről

Szombathely Település