Állatkórház üzemeltetés regisztrációja

Az állatkórház természetes vagy jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet által működtetett, szakállatorvosi végzettséggel rendelkező állatorvos által irányított olyan állategészségügyi szolgáltató intézmény, ahol a tulajdonos (az állattartó) kérésére az állatok vizsgálata, sürgősségi, szakosított és egyes speciális követelményeket igénylő gyógykezelése, valamint átmeneti ideig történő elhelyezése, ápolása és ezalatt rendszeres állategészségügyi felügyelete is biztosított.

Kulcsszavak: Állatkórház

Állatkórház létesítését és működését - a technikai-műszaki alapkövetelmények meglétére vonatkozó állatorvosi kamarai igazolás alapján - az illetékes járási hivatal engedélyezi. A létesítés megkezdése előtt a kiviteli tervet jóváhagyásra a járási hivatalhoz be kell terjeszteni.

Az engedély iránti kérelem az "Ügyintézés indítása" linkre kattintva elektronikusan benyújtható a NÉBIH Ügyfélprofil rendszerén keresztül.

Illetékes Megyei Kormányhivatal Járási Hivatala

További kérdés esetén keresse fel a NÉBIH ügyfélszolgálatát a következő elérhetőségek valamelyikén:
telefonszám: 06-1/336-9000
email: ugyfelszolgalat@nebih.gov.hu

41/1997. (V. 28.) FM rendelet az Állategészségügyi Szabályzat kiadásáról 182-183. §

NÉBIH