MISKOLC - Adatváltozás ipari tevékenységben

Az eljárás kérelemre indul. A jegyző az adatváltozást a nyilvántartásba bejegyzi. Telepengedély-köteles tevékenység esetében a jegyző a nyilvántartásba való bejegyzést követően, a korábban kiadott telepengedély bevonásával egyidejűleg a módosított adatoknak megfelelő telepengedélyt ad ki. A telep használatára jogosult személyében történő változás esetén a változást, annak megfelelő igazolása mellett az új jogosult köteles bejelenteni. A telepen folytatott ipari tevékenység változása esetén az új tevékenység tekintetében az eljáró hatóság engedélyezési eljárás folytat le.

Kulcsszavak: MISKOLC - Adatváltozás ipari tevékenységben

Az ipari tevékenység végzője.

Az adatváltozás bejelentésére irányuló kérelem benyújtása.

Az ipari tevékenység végzője a telepengedély megadását, illetve a bejelentést követően a nyilvántartásban szereplő adatokban bekövetkezett változást - az ipari tevékenység változtatását ide nem értve - haladéktalanul, írásban köteles bejelenteni a jegyzőnek.

Ügyintézési határidő: sommás eljárásban nyolc nap, teljes eljárásban hatvan nap.

Papír alapon benyújtható űrlap:

Adatváltozás bejelentése (ipari tevékenység) v1.0

Ipari tevékenység folytatásához szükséges bejelentés/engedély iránti kérelem a telep használatára jogosult személyében történő változás miatt v1.0

Elektronikus űrlap:

Adatváltozás bejelentése (ipari tevékenység) v1.0

Ipari tevékenység folytatásához szükséges bejelentés/engedély iránti kérelem a telep használatára jogosult személyében történő változás miatt v1.0

 

Módosítás díja: 5.000.-Ft

Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzat Jegyzője

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal

Miskolc Település