2017. évi LIII. törvény valamint a 33/2017. (X. 26.) NGM rendelet előírásainak megfelelően elkészített belső szabályzatot a felügyeletet ellátó szerv, kereskedelmi hatóságként Budapest Főváros Kormányhivatala  (a továbbiakban: hatóság) hagyja jóvá.

">

Nemesfémmel vagy ezekből készült tárgyakkal kereskedő szolgáltatók Pmt. szerinti belső szabályzatának jóváhagyása iránti kérelem, valamint beadvány a hatóság által indított felüg

A 2005/60/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv alapján, a pénzmosás és terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény valamint a 33/2017. (X. 26.) NGM rendelet előírásainak megfelelően elkészített belső szabályzatot a felügyeletet ellátó szerv, kereskedelmi hatóságként Budapest Főváros Kormányhivatala  (a továbbiakban: hatóság) hagyja jóvá.

Kulcsszavak: pénzmosási szabályzat, belső szabályzat, nemesfémes szabályzat, Pmt. szabályzat, nemesfémmel kereskedők belső szabályzata, pénzmosási szabályzat jóváhagyására irányuló kérelem, pénzmosás, Pmt., nemesfém, beadvány, felügyeleti eljárás

Magyarország területén székhellyel, fiókteleppel vagy telephellyel rendelkező nemesfémmel vagy az ezekből készült tárgyakkal kereskedő szolgáltatók.

1. Magyarország területén a pénzmosás és terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvényben foglaltak szerint  a nemesfémmel vagy az ezekből készült  tárgyakkal kereskedő szolgáltató (a továbbiakban: szolgáltató) a törvény hatálya alá tartozik, a szolgáltató köteles a belső szabályzatát  a hatósághoz nyilvántartásba vételét követő 45 napon belül jóváhagyásra benyújtani - a MKEH032-es űrlap (kérelem) mellékleteként. A szolgáltatók által készítendő belső szabályzatnak tartalmában meg kell felelnie a pénzmosás és terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény, valamint az e törvény alapján elkészítendő belső szabályzat kötelező tartalmi elemeiről szóló 21/2017. (VIII. 3.) NGM rendelet,  továbbá a törvény végrehajtásáról szóló 33/2017. (X. 26.) NGM rendelet  előírásainak, valamint jogszabállyal és a törvény céljával nem lehet ellentétes.

A jóváhagyott Pmt. szabályzatot a szolgáltató köteles az kereskedelmi tevékenység folytatásának helyszínén, azaz a telephelyeken tartani. Még a Pmt. szerinti belső szabályzat benyújtását megelőzően a NAV honlapján megtalálható nyomtatvány - VPOP_KSZ17 - felhasználásával elektronikus úton be kell jelenteni a kijelölt személyt a NAV-KH-PEII-nek. (Működés megkezdésétől számított 5 napon belül.) A beküldés megtörténtét igazoló NAV által küldött visszaigazoló elektronikus üzenetet meg kell őrizni, illetve a visszaigazolás számát feltüntetni szükséges a Pmt. szabályzatban. 

2. A szolgáltatóknak abban az esetben is az MKEH032-es űrlapot kell használniuk, ha a hatóság a Pmt. 65. § (5) bekezdése alapján indított felügyeleti eljárás keretében kérte be tőlük a pénzmosási belső szabályzatot jóváhagyásra, ekkor szintén mellékletként tudják azt benyújtani a hatósághoz.

A Pmt. 69. § (1) bekezdés alapján a hatóságnak széleskörű joghátrányok kiszabására van lehetősége.

A Pmt. bevezette a nyilvántartásból való törlés lehetőségét a nemesfémmel kereskedők és árukereskedők esetében is, továbbá a bírság mértéke megemelkedett, 100 ezer Ft-tól 400 millió Ft-ig terjedhet.

 

Ügyintézési határidő: 60 nap

1.) MKEH032Kérelem a nemesfémmel vagy az ezekből készült tárgyakkal kereskedők belső szabályzatának jóváhagyására a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény 65. § (1) és (9) bekezdés végrehajtására, valamint beadvány a 65. § (5) bekezdés alapján hatóság által indított felügyeleti eljárásban

2.) Nemesfémmel kereskedők egyszerűsített belső szabályzata (kockázatértékelés elkészítése alól mentesülő szolgáltatók számára) VAGY Nemesfémmel kereskedők belső szabályzata (kockázatértékelésre kötelezett szolgáltatók számára)

A Pmt. szerinti belső szabályzat jóváhagyására irányuló kérelem benyújtása illeték- és díjmentes.

Budapest Főváros Kormányhivatala (Kereskedelmi, Haditechnikai, Exportellenőrzési és Nemesfémhitelesítési Főosztály Nemesfémhitelesítési és Pénzmosás Felügyeleti Osztály)

Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény 114.§ (1)  bekezdés értelmében a véglegessé vált döntések ellen közigazgatási per indításának van helye. A közigazgatási perrendtartásról szóló 2017. évi I. törvény 39. § szabályozza a keresetlevél benyújtását. Közigazgatási per iránt keresetet nyújthat be a közigazgatási perrendtartásról szóló 2017. évi I. törvény 13. §-a alapján hatáskörrel és illetékességgel rendelkező bírósághoz.

http://mkeh.gov.hu/nemesfemvizsgalat/Pmt

MKEH032-es e-kérelem és beadvány

Mintaszabályzat (Nemesfémmel kereskedők egyszerűsített belső szabályzata)

Mintaszabályzat (Nemesfémmel kereskedők belső szabályzata) (kockázatértékelésre kötelezett szolgáltatók részére)

 

A Budapest Főváros Kormányhivatalának egyes ipari és kereskedelmi ügyekben eljáró hatóságként történő kijelöléséről,valamint a területi mérésügyi és műszaki biztonsági hatóságokról szóló 365/2016. (XI. 29.) Korm. rendelet 3. § (3) bekezdés a) pontja. A pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény 1.§ (1) bekezdés j) pont, 3. §, 5. § e) pont, 31. § (1)-(3) bekezdés, 65. § (1)-(3), (5) bekezdés és (9) bekezdés , 69. §, 93. §; a   belső szabályzat kötelező tartalmi elemeiről szóló  21/2017. (VIII. 3.) NGM rendelet; a 33/2017.(XI. 26.) NGM rendelet. Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény 7. §; 50. § (2) bekezdés c) pont; 80. §; 99. §; 113. §; 114. §; 116. § (4) bekezdés. A kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. törvény 9. § (5) bekezdés. Az általános közigazgatási perrendtartásról szóló 2017. évi I. törvény 13. §; 39. §; 40. §.

BFKH KHENF