Budaörs - Jármű tárolás-Igazolási kérelem 008

A 3,5 t feletti gépjárművek tárolási helyének igazolására hatósági bizonyítvány kerül kiadásra. A hatósági bizonyítvány kérelmet a tárolási hely szerint illetékes jegyzőhöz kell benyújtani.

Kulcsszavak: 3,5 tonna össztömeget meghaladó tehergépjármű vagy autóbusz tárolási hely

Budaörs közigazgatási területén 3,5 tonna össztömeget meghaladó tehergépjármű vagy autóbusz tárolási helyére vonatkozó igazolást kérelmező egyéni vállalkozó, vagy gazdálkodó szervezet.

Kérelem beküldése:  az erre a célra rendszeresített elektronikus kitöltött formanyomtatványt,  a hozzá csatolt átutalási bizonylatot és a szükséges dokumentumokat az ügyfélkapu, vagy cégkapu igénybevételével be kell küldeni a kereskedelmi Hatóságnak.

A bejelentés beérkezésétől számított 10 napon belül, a jegyző az igazolást a Bejelentőnek megküldi.

Nem a kérelmező tulajdonában lévő telep esetében a telep használatának jogcímére vonatkozó igazoló okirat (a tulajdoni lap kivételével);

Haszonélvezet esetében – ha nem a tulajdonos vagy a haszonélvező a kérelmező – a haszonélvező hozzájárulását igazoló okirat;

Közös tulajdonban álló telek esetében, ha nem a tulajdonostársak közössége a kérelmező, a tulajdonostársak hozzájárulását igazoló okirat.

Vállalkozói igazolvány vagy cégkivonat (végzés), aláírási címpéldány (cég esetén);

Forgalmi engedély vagy járműkísérő lap;

Képviseleti eljárás esetén meghatalmazás;

 

Az eljárás illetékmentes.

Budaörs Város Önkormányzat Jegyzője

(Az eljárást  a Budaörsi Polgármesteri Hivatal Igazgatási Iroda Igazgatási Osztályának munkatársa folytatja le).

A közúti közlekedési nyilvántartásról szóló 1999. évi LXXXIV. törvény 9. §-a (5) bek. alapján:

(5) A 3,5 tonna megengedett legnagyobb össztömeget meghaladó tehergépkocsiból, vontatóból, pótkocsiból és autóbuszból

10-nél többet üzemeltető üzemben tartó az (1) bekezdés b) pontja és d) pont db) alpontja szerinti székhely, telephely címként olyan települési cím bejegyzését kérheti, amelyet a cégjegyzék vagy a Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatal általa vezetett egyéni vállalkozók nyilvántartása tartalmaz,
legfeljebb 10-et üzemeltető üzemben tartó az (1) bekezdés b) pontja és d) pont db) alpontja szerinti székhely, telephely címként olyan települési cím bejegyzését is kérheti, amely alkalmasságát a települési önkormányzat jegyzője igazolja,
feltéve, hogy az a járművek számára ténylegesen tárolási helyéül szolgál. Azt a tényt, hogy a települési cím szerinti ingatlan alkalmas a járművek tárolására, a települési önkormányzat jegyzője igazolja.

(6) Az (1) bekezdés b) pontja és d) pont db) alpontja szerinti telephely alatt a legfeljebb 10 járművet üzemeltető üzemben tartó által a külön jogszabályban megnevezett tárolóhely is értendő.

1999. évi LXXXIV. törvény a közúti közlekedési nyilvántartásról,

2016. évi CL. törvény az általános közigazgatási rendtartásról,

1990. évi XCIII. tv. az illetékek,

261/2011. (XII. 7.) Kormányrendelet,

326/2011. (XII. 28.) Kormányrendelet.

Budaörs Település