Okmányérvényesség ellenőrzése (Tájékoztatás személyazonosság igazolására alkalmas hatósági igazolványok nyilvántartásából)

A szolgáltatás segítségével lehetősége nyílik egy adott okmány (személyazonosító igazolvány, útlevél, vezetői engedély) érvényességének ellenőrzésére. A lekérdező igénybevételéhez a természetes személyazonosító adataira, valamint az okmányazonosítóra van szüksége.

Kulcsszavak: tájékoztatás személyazonosság igazolására alkalmas hatósági igazolványok nyilvántartásából, okmányérvényesség, okmányellenőrzés, személyi, útlevél, jogsi, vezetői engedély

A tájékoztató szolgáltatást bárki igénybe veheti.  Nem igényel elektronikus azonosítást (pl.: Ügyfélkapu).

A kért adatok megadását követően az eredményt az alkalmazás felületén (pár másodpercen belül) tekintheti meg.

A lekérdezéshez szükséges ismerni az okmányazonosítót és a természetes személyazonosító adatokat.

A felületen az első lehetőségnél kell kiválasztani a lekérdezőnek, hogy milyen típusú okmányt szeretne ellenőrizni.
A legördülő menüpontban négy lehetőség jelenik meg:

A lekérdezés során a személyazonosító igazolvány esetén kötelező megadni az okmányon szereplő természetes személyazonosító adatokat.  Az anyja születési nevét útlevél és vezetői engedély esetén nem kell megadni.

Kérjük, hogy a születési hely feltüntetésénél az okmányon szereplő személy születési helyét karakterpontosan az okmányon feltüntetett formátumban (ügyelve az esetleges szóközök és zárójelek használatára) adja meg.

A lekérdezés során az alábbiakról tájékoztatják:

Ha az utóbbi választ látja a felületen, úgy kérjük, elsősorban ellenőrizze, hogy a kötelező adatokat helyesen adta-e meg.

A lekérdezés eredménye azonnal látható a felületen.

A szolgáltatás használata illeték- és díjmentes

Belügyminisztérium

A hatóság döntése ellen fellebbezésnek helye nincs. A döntés ellen keresetlevéllel közigazgatási per indítható, melyet a döntés közlésétől számított harminc napon belül a döntést hozó szervnél kell közvetlenül, elektronikus úton vagy postai úton benyújtani.

Egy sikertelen ellenőrzés nem feltétlenül jelenti azt, hogy a birtokában lévő igazolvány érvénytelen.  Előfordulhat, hogy az igazolvány tartalma hibásan lett rögzítve. Az ellenőrzés előtt vagy egy sikertelen ellenőrzés után ezért célszerű leellenőriznie, hogy az adatokat helyesen adta-e meg a felületen.

2016. évi CL. törvény az általános közigazgatási rendtartásról

1992. évi LXVI. törvény a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról

1998. évi XII. törvény a külföldre utazásról

326/2011. (XII. 28.) Korm. rendelet a közúti közlekedési igazgatási feladatokról, a közúti közlekedési okmányok kiadásáról és visszavonásáról

EKTFO