Fogyatékossági támogatás

A fogyatékossági támogatás a súlyosan fogyatékos személy részére az esélyegyenlőséget elősegítő, havi rendszerességgel járó pénzbeli juttatás.

Kulcsszavak: fogyatékossági támogatás, fogyatékosság, mozgáskorlátozott

Eljárásra jogosult az a 18. életévét betöltött súlyosan fogyatékos személy

és állapota tartósan vagy véglegesen fennáll, továbbá önálló életvitelre nem képes vagy mások állandó segítségére szorul.

Nem jogosult az ellátásra, aki:

Az ellátást kérelemre folyósítják. A kérelem benyújtható:

Kérelem formanyomtatvány ide kattintva elérhető.

Ha minden szükséges dokumentum és adat rendelkezésre áll, az ügyintézési határidő 8 nap, minden más esetben 60 nap az ügyintézési határidő.

A háziorvos által kiállított orvosi beutaló, melyben a háziorvosnak

Szükséges továbbá a fogyatékosságot igazoló orvosi dokumentáció.

Az eljárás illetékmentes

Lakóhely szerint illetékes fővárosi és megyei kormányhivatal.

A döntés ellen közigazgatási per indítható. Szakmai felettes szerv a Magyar Államkincstár.

A fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlőségük biztosításáról szóló 1998. évi XXVI. törvény

Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény

A súlyos fogyatékosság minősítésének és felülvizsgálatának, valamint a fogyatékossági támogatás folyósításának szabályairól szóló 141/2000. (VIII. 9.) Korm. rendelet

NISZ ZRT.