EURES (European Employment Services – Európai Foglalkoztatási Szolgálat) az uniós tagállamok, valamint Svájc és az EGT országainak foglalkoztatási szolgálataiból álló információs és tanácsadó hálózat, amelynek célja az országok közötti munkaerő-áramlás elősegítése. Az EURES főbb feladatai: információnyújtás és tanácsadás az Unióban elhelyezkedni szándékozó munkavállalóknak és segítségnyújtás a munkáltatók részére az Európai Unióból történő munkaerő-toborzáshoz.

">

EURES tájékoztatás: Munkavállalás és munkaerő-felvétel az EU-ban

Az EURES (European Employment Services – Európai Foglalkoztatási Szolgálat) az uniós tagállamok, valamint Svájc és az EGT országainak foglalkoztatási szolgálataiból álló információs és tanácsadó hálózat, amelynek célja az országok közötti munkaerő-áramlás elősegítése. Az EURES főbb feladatai: információnyújtás és tanácsadás az Unióban elhelyezkedni szándékozó munkavállalóknak és segítségnyújtás a munkáltatók részére az Európai Unióból történő munkaerő-toborzáshoz.

Kulcsszavak: uniós munkavállalás, külföldi munkavállalás, álláskeresés, munkaerő-felvétel, toborzás, tanácsadás, segítségnyújtás, közvetítés, munkavállalók szabad mozgása, uniós munkaerő-mobilitás

A személyek szabad mozgása, és ezen belül is a munkavállalók szabad mozgása az Európai Unió négy alapszabadságának egyike. Célja, hogy a tagállamok munkavállalói minden diszkriminációtól és korlátozástól mentesen dolgozhassanak abban a tagállamban, ahol választásuk szerint szeretnének.

A munkavállalók szabad mozgása magában foglalja az állampolgárság alapján történő minden megkülönböztetés megszüntetését a tagállamok munkavállalói között a foglalkoztatás, a javadalmazás, valamint az egyéb munka- és foglalkoztatási feltételek tekintetében.

A munkavállalók szabad mozgása jogot biztosít a munkavállalónak arra, hogy:

  1. tényleges állásajánlatokra jelentkezzen;
  2. e célból a tagállamok területén szabadon mozogjon;
  3. munkavállalás céljából valamely tagállamban tartózkodjon az adott tagállam állampolgárainak foglalkoztatására vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezéseknek megfelelően;
  4. egy tagállamban történő alkalmazását követően a Bizottság által rendeletekben meghatározott feltételek mellett az adott tagállam területén maradjon.

A közszolgálatban történő foglalkoztatásra eltérő szabályok vonatkoznak.

Tilos bármiféle állampolgárság alapján tett hátrányos megkülönböztetést az EU polgárai között, úgy, mint:

Tilos a megkülönböztetés a saját országbeli és más uniós országból érkezett munkavállalók között az olyan foglalkoztatási és munkafeltételeket illetően, mint a következők:

Egyenlő bánásmód alapján a szakszervezeti tagság és az azzal kapcsolatos jogok gyakorlásának vonatkozásában, beleértve a szavazati jogot is, és egy szakszervezet ügyviteli vagy vezetői tisztségeire való választhatóság jogát is.

A munkáltató bizonyos szintű nyelvtudás előírhat egy adott álláshoz, azonban bármely, nyelvtudással kapcsolatos követelménynek, észszerűnek és szükségesnek kell lennie az adott állás tekintetében, de nem kérhető, hogy azt a pályázó okirattal igazolja (például: nyelvvizsgával).

A megkülönböztetés tilalmának elve alól egy kivétel van, mégpedig a hatósági jogkörök gyakorlásával vagy az állami közérdek védelmét szolgáló kötelezettségekkel járó állások. Az uniós országok ezeket az álláshelyeket fenntarthatják saját állampolgáraik számára.

Az uniós munkavállalók azonban nap, mint nap találhatják szembe magukat olyan álláskeresési, adminisztratív, jogi és adóügyi akadályokkal, amelyek kevésbé ismertek számukra. Az EURES-hálózat felkészült munkatársai számukra nyújtanak iránymutatást és segítséget az elérhető, valós, bejelentett és ellenőrzött álláshelyekről, a munkavállalói jogaikról és kötelezettségeikről, továbbá eligazítást adnak az adózás, a szociális biztonság vagy a lakhatási lehetőségek kérdéseiben is.

A munkaadóknak segítséget kínálnak a szabad pozícióik európai szintű hirdetésében, álláskereső jelöltek elérésében és munkaerő-felvételi lehetőségeik határon átívelő feltérképezésében.

 

Az EURES szolgáltatásai álláskeresők és munkavállalók részére

Álláskeresőként, munkavállalóként díjmentesen az EURES-hez fordulhat segítségért, ha az EU-ban történő álláspályázati és munkavállalási lehetőségek, szabadon betölthető állások iránt érdeklődik és ehhez információkat, tanácsadást szeretne igénybe venni.

 

Az EURES szolgáltatásai munkáltatók részére

Munkaadóként díjmentesen az EURES-hez fordulhat segítségért, ha az EU-n belüli munkaerő-felvételi, állásközzétételi és toborzási lehetőségek iránt érdeklődik.

Az EURES szolgáltatásainak igénybevételéhez alapvetően nincs szükség dokumentumok benyújtására, azonban az ügyfél egyéni igényeitől és szolgáltatási esetektől függően szükség lehet bizonyos dokumentumokra (pl. álláspályázati anyag, szakmai önéletrajz, végzettséget igazoló bizonyítványok, munkaerőigény, álláshirdetés, stb.)

Az EURES szolgáltatásai mindenki számára díjmentesek.

A magyarországi EURES-hálózatban az EURES-tag szerepét az állami foglalkoztatási szerv, a Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat (NFSZ) tölti be. Az EURES-tanácsadói hálózat a megyei és fővárosi kormányhivatalokban dolgozó, az uniós munkaerő-mobilitás területén szakértelemmel rendelkező és képzett munkatársakból áll. A járási hivatalok foglalkoztatási osztályain EURES-asszisztensek állnak az ügyfelek rendelkezésére.

EURES Magyarország hálózat elérhetőségei és ügyfélszolgálati pontjai

EURES az Unió többi országában

Az EURES Magyarország hálózat nemzeti szintű koordinációját az Innovációs és Technológiai Minisztérium (ITM) Munkaerőpiaci Fejlesztési Főosztályán belül működő EURES Nemzeti Koordinációs Iroda (EURES NKI) látja el és az alábbi ügyekben áll az érdeklődők rendelkezésére:


Innovációs és Technológiai Minisztérium
Munkaerőpiaci Fejlesztési Főosztály
Foglalkoztatási Szolgálat és EURES Osztály
EURES Nemzeti Koordinációs Iroda

Cím: 1051 Budapest, Kálmán I. u. 2. IV. emelet
Postafiók cím: 1369 Budapest, Pf. 481.
E-mail: eures@pm.gov.hu
Web:   eures.munka.hu
Telefon: +36 1 896 3409
 

Az Európai Unión belül elérhető, bejelentett, szabadon kereshető és megpályázható álláslehetőségeket, tagállami élet- és munkakörülményekkel kapcsolatos friss információkat, igénybe vehető online szolgáltatásokat az EURES Európai Foglalkoztatási Mobilitás Portálján érhetik el minden uniós nyelven.

Az EURES Magyarország hálózat nemzeti weboldala

 

Hasznosnak találta az információt? Kérjük, hogy mondja el itt!

Európai Unió Működéséről Szóló Szerződés

2016/589 rendelet a foglalkoztatási szolgálatok európai hálózatáról (EURES), a munkavállalók mobilitási szolgáltatásokhoz való hozzáféréséről és a munkaerőpiacok további integrációjáról

Az Európai Parlament és a Tanács 2014/54/EU irányelve a munkavállalók szabad mozgásával összefüggésben a munkavállalóknak biztosított jogok gyakorlását megkönnyítő intézkedésekről

EURES NKI