NYIL – Nyilatkozatok, dokumentumok benyújtása KIRA-körben

Ha Ön a központosított illetmény-számfejtési körbe tartozó foglalkoztató ügyintézője, a foglalkoztatottak egyéni járulék és személyi jövedelemadó megállapításához kapcsolódó nyilatkozatait, valamint a jogviszony létesítéséhez kapcsolódó dokumentumait ezen a felületen nyújthatja be a Magyar Államkincstár részére.

Kulcsszavak: KIRA, adóelőleg-nyilatkozat, családi kedvezmény, első házasok kedvezménye, költségnyilatkozat, külföldi illetőség, személyi kedvezmény, EKHO-nyilatkozat, kompenzációnyilatkozat

A Magyar Államkincstár számfejtési körébe tartozó foglalkoztatók, illetve azok elektronikus dokumentumok beküldésére jogosult munkatársai.

A foglalkoztatónak az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló  368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 62/A § (2) bekezdése szerinti dokumentumokat (egyéni járulék és a személyi jövedelemadó megállapításához kapcsolódó nyilatkozatok, jogviszony létesítéséhez kapcsolódó iratok) azok összesítő jegyzékével együtt kell megküldenie a Magyar Államkincstárnak.

Az elektronikusan rendelkezésre álló dokumentumokat elektronikus úton, az elektronikusan rendelkezésre nem álló dokumentumokat papír alapon vagy digitalizálva, elektronikusan hitelesítve kell megküldeni elektronikus úton.

A dokumentumokat legkésőbb a dokumentumok beérkezését, átvételét követő harmadik munkanapig kell beküldeni a Magyar Államkincstárba.

Nyilatkozatok

Jogviszony létesítéséhez kapcsolódó dokumentumok

A Magyar Államkincstár illetékes megyei igazgatóságának illetmény-számfejtési irodája.

368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról

2011. évi CXCV. törvény az államháztartásról

MÁK KIRA