HÓDMEZŐVÁSÁRHELY -IPARI TEVÉKENYSÉG FOLYTATÁSÁRA, MEGSZŰNTETÉSÉRE VONATKOZÓ BEJELENTÉS

Aki Hódmezővásárhely közigazgatási területén ipari tevékenységet kíván folytatni, köteles az erre irányuló szándékát bejelenteni, illetve bizonyos tevékenyégi kör esetén engedélyt kérni.  Az ipari tevékenységeket a telepengedély, illetve a telep létesítésének bejelentése alapján gyakorolható egyes termelő és egyes szolgáltató tevékenységekről, valamint a telepengedélyezés rendjéről és a bejelentés szabályairól szóló 57/2013. (II. 27.) Korm. rendelet 1. (bejelentéses) és 2. (engedélyes) melléklete tartalmazza.

Kulcsszavak: Ipari tevékenység

Ipari tevékenységet folytatni kívánó, Magyarországon bejegyzett/regisztrált cég, illetve egyéni vállalkozó.

A folytatni kívánt tevékenységhez szükséges nyomtatványt és mellékleteit a hivatal részére elektronikus úton szükséges megküldeni.

8 nap

1. tevékenység megkezdésekor bejelentés/engedély kérelem esetén:

2. adatváltozás / megszüntetés esetén:

Ipari tevékenység engedélyezése iránti eljárás esetén 5.000,- Ft igazgatási szolgáltatási díj fizetendő.

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város jegyzője

Felettes szerv: Csongrád-Csanád Megyei Kormányhivatal

Jogorvoslat: A hatóság döntésének közlésétől számított 15 napon belül a jegyzőnél előterjesztendő, a Békés Megyei Kormányhivatalhoz címzett fellebbezéssel lehet élni, amelynek illetéke 5.000,- Ft.

Hódmezővásárhely Település