A Megyei Kormányhivatalok közbenső szervezeti tevékenységéhez kapcsolódó feladatok ellátását szolgáló Technikai Segítségnyújtás Projekt - Működési

Jelen felhívás célja a Vidékfejlesztési Program tevékenységei előkészítésének, monitoringjának és
ellenőrzésének támogatása, amely tevékenységek segítik a folyamatos információszerzést a program
végrehajtásának állapotáról, előrehaladásáról, valamint a szükséges módosítások előkészítéséről annak
érdekében, hogy a program a lehető leghatékonyabb módon érje el kitűzött céljait. Emellett ezen
tevékenységek biztosítják, hogy a Bizottság által elvárt monitoring és értékelési jelentési kötelezettségek
teljesüljenek.
Jelen felhívás második célja az egyes fenti feladatokhoz vagy témákhoz szükséges, speciális külső
szakértelmek beszerzése. 

Kulcsszavak: technikai, segítségnyújtás, működési

Jelen Felhívás esetében a kedvezményezettek köre a megyei kormányhivatalok.

A támogatási kérelmekkel kapcsolatos információk elérhetősége:

EZEN A HONLAPON

A felhívás elérhetősége:  

EZEN A LINKEN

Az eljárás illetékmentes.

Magyar Államkincstár Vidékfejlesztési Támogatások Főosztálya

Irányító hatóság: Agrárminisztérium Vidékfejlesztésért Felelős Államtitkárság

Jogorvoslati lehetőség: Agrárpolitikáért felelős miniszter

Magyar Államkincstár/Támogatások

Pályázat.gov.hu/Vidékfejlesztési Program

272/2014. (XI.5) Korm.rendelet a 2014–2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről 

VTF