Kertészet - gyógynövény (VP)

A felhívás célja a kertészeti ágazatok versenyképességének, hozzáadott érték termelésének növelése az új, innovatív és környezetbarát kertészeti termesztés technológiák és termesztési módok elterjesztésének támogatása révén.

Kulcsszavak: Kertészet - gyógynövény (VP)

1. Mezőgazdasági termelő abban az esetben jogosult a támogatásra, amennyiben:
a) igazolja, hogy a támogatási kérelem benyújtását megelőző, vagy amennyiben erre
vonatkozóan nem rendelkezik adatokkal, az ezt megelőző teljes lezárt üzleti évben - fiatal
mezőgazdasági termelő esetében lezárt üzleti évben - mezőgazdasági tevékenységből
származó legalább 6 000 euró STÉ üzemmérettel rendelkezik (az üzemméret megállapítása szempontjából a 275,25 forint/euró árfolyammal számolt 2010. évi STÉ adatok az irányadók);
b) és, igazolja, hogy a támogatási kérelem benyújtását megelőző, vagy amennyiben erre
vonatkozóan nem rendelkezik adatokkal, az ezt megelőző teljes lezárt üzleti évben - fiatal
mezőgazdasági termelő esetében lezárt üzleti évben - árbevételének legalább 50%-a
mezőgazdasági tevékenységből származott. A mezőgazdasági tevékenységből származó
nettó árbevétel és annak nettó árbevételhez viszonyított arányának kiszámítását a felhívás
17. számú mellékletében szereplő képlet alkalmazásával kell elvégezni.
2. Jelen felhívás keretében a támogatási kérelem benyújtására konzorciumi8
formában is van
lehetőség.
3. Termelői csoport és termelői szervezet esetén a támogatási kérelem benyújtását megelőző, vagy
amennyiben erre vonatkozóan nem rendelkeznek adatokkal, az azt megelőző teljes lezárt üzleti
évre vonatkozóan a tagok
- árbevételét össze kell számolni, és az összeszámolt árbevétel legalább 50%-ának
mezőgazdasági tevékenységből kell származnia, és
- legalább 50 %-ának igazolnia kell a legalább 6000 euró STÉ értékű üzemmérettel való
rendelkezést.

A támogatást igénylő jelen felhívás keretében értékelési időszakonként egy támogatási kérelmet nyújthat be, amely egy megvalósítási helyre vonatkozhat.

A támogatási kérelmekkel kapcsolatos információk elérhetősége:

EZEN A HONLAPON

A felhívás elérhetősége:  

EZEN A LINKEN

Az eljárás illetékmentes.

Területileg illetékes Megyei Kormányhivatal Agrár-és Vidékfejlesztést Támogató
Főosztálya
Irányító hatóság: Agrárminisztérium Vidékfejlesztésért Felelős Államtitkárság
Kifizető ügynökség: Magyar Államkincstár Vidékfejlesztési Támogatások Főosztálya

Jogorvoslati lehetőség: Agrárpolitikáért felelős miniszter

Magyar Államkincstár/Támogatások

Pályázat.gov.hu/Vidékfejlesztési Program

272/2014. (XI.5) Korm.rendelet a 2014–2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről 

VTF