Budapest 04. ker. - Szálláshely-szolgáltatás (üzleti célú): bejelentés-köteles

A szálláshely-szolgáltatási tevékenység folytatásának részletes feltételeiről és a szálláshely-üzemeltetési engedély kiadásának rendjéről szóló 239/2009. (X.20.) Korm. rendelet alapján szálláshelyet üzemeltetni a szálláshely-szolgáltatási tevékenység bejelentését követően lehet. A nyilvántartásba vételről a jegyző igazolást állít ki, melyet megküld a szolgáltató részére.

Kulcsszavak: szállás, szálláshely, airbnb, szálloda, motel, magánszállás

Újpest közigazgatási területén szálláshely-szolgáltatási  tevékenységet folytatni kívánó magánszemély, gazdálkodó szervezet (cég, egyéni vállalkozó), vagy a rendelkezési nyilvántartásba bejegyzett meghatalmazott.

Szálláshelyet üzemeltetni a szálláshely-szolgáltatási tevékenység bejelentését követően lehet.

A bejelentést elektronikus úton iFORM formanyomtatványon kell benyújtani.

239/2009. (X.20.) Kormányrendelet alapján:
14. § (1) A szálláshelyre vonatkozó jogszabályi és hatósági előírások megsértése esetén a jegyző az alábbi jogkövetkezményeket állapítja meg:

a) - a c)-e) pontokban meghatározott esetek kivételével - határidő tűzésével felhívja a szálláshely-szolgáltatót a jogsértés megszüntetésére, illetve a jogszabályi feltételeknek megfelelő állapot helyreállítására,

b) ha a szálláshely-szolgáltató az a) pontban meghatározott határidő elteltével a jogsértést nem szünteti meg, illetve a jogszerű állapotot nem állítja helyre, arra ismételt határidő kitűzésével felszólítja a szolgáltatót és egyidejűleg pénzbírságot szab ki,

c) ha a szálláshely nem felel meg a 4. §-ban meghatározott követelményeknek, határidő kitűzésével felhívja a szálláshely-szolgáltatót a jogsértő állapot megszüntetésére és a jogszerű állapot helyreállítására, és a jogsértő állapot megszüntetéséig, illetve a jogszerű állapot helyreállításáig, de legfeljebb kilencven napig elrendeli a szálláshely ideiglenes bezárását,

d) *  azonnali hatállyal megtiltja a szálláshely-nyilvántartásban nem szereplő szálláshely üzemeltetését, és pénzbírságot szab ki,

e) *  ha az ideiglenes bezárást követően a szálláshely-szolgáltató a megjelölt határidőn belül a jogsértő állapotot nem szünteti meg, vagy a szálláshely-szolgáltató egy éven belül ismételten olyan jogsértő magatartást tanúsít, amely miatt vele szemben a b) pont szerinti pénzbírságot kell kiszabni, elrendeli a szálláshely bezárását, egyidejűleg törli a szolgáltatót a nyilvántartásból.

Ügyintézési határidő: 15 nap

A bejelentést elektronikus úton Szálláshely nyilvántartásba vételi kérelem, bejelentés elnevezésű iFORM nyomtatványon kell megtenni.

Beadványhoz csatolandó iratok (lehetőség szerint pdf formátumban):

Az eljárás illetékmentes.

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Jegyzője
(Az eljárást a jegyző nevében a Polgármesteri Hivatal Igazgatási Osztályának munkatársa folytatja le).

A jegyző a szálláshelyekről nyilvántartást vezet. A bejegyzett adatokról az önkormányzat honlapján lehet tájékozódni (https://ujpest.hu).

Szálláshely típusok: szálloda, panzió, kemping, üdülőháztelep, közösségi szálláshely, egyéb szálláshely, magánszálláshely.

A szálláshely-szolgáltatónak az adatokban bekövetkezett változást haladéktalanul az alábbi iFORM formanyomtatványon szükséges bejelenteni:

Szálláshely nyilvántartásba vételi kérelem, bejelentés (változás bejelentés)

A szálláshely megszűnését a megszűnést követő 8 napon belül be kell jelenteni, az alábbi iFORM nyomtatványon, elektronikus úton:

Szálláshely megszűnésének bejelentése

 

A nyilvántartásba vételt követően szükséges a vásárlók könyvének hitelesítése, melyre ügyfélfogadási időben személyesen van lehetőség.

Budapest 04. ker. Település