Vízvédelmi célú nem termelő beruházások: létesítmények kialakítása, fejlesztése (VP)

Jelen felhívás célja a területi vízvisszatartás elősegítése, illetve a felszíni és a felszín alatti víztesteket érő terhelések, szennyezések csökkentése, megakadályozása, mind az éghajlatváltozással összefüggő problémák minimalizálása, mind a biodiverzitás megőrzésének, mind a vizeink mennyiségi és minőségi védelmének biztosítása céljából.

Kulcsszavak: Vízvédelmi, nem termelő beruházások

Jelen felhívásra támogatási kérelmet azon aktív mezőgazdasági termelők nyújthatnak be, akik, vagy amelyek: az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.) 50. § (1) bekezdés c) pontja értelmében átlátható szervezetnek minősülnek. Figyelemmel az Áht. 55. §-ban foglaltakra a Nemzeti Vagyonról rendelkező 2011. évi CXCVI. törvény 3. § (1) bekezdés 1. pontja, valamint az Áht. törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Kormányrendelet 50. §-a alapján a támogatást igénylő átláthatósági nyilatkozatot tesz az elektronikus felületen; a támogatási kérelem benyújtását megelőzően, kérelemre nyilvántartásba vett besorolással, nyilvántartásba vetették magukat a Magyar Államkincstár által vezetett ügyfél-nyilvántartási rendszerben, valamint a 2007. évi XVII. törvény 28/A. § (1) bekezdése alapján bejelentette a vállalkozása a kis és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló törvény szerinti minősítését, valamint a (2) bekezdés alapján bejelentette fizetési számlaszámát, valamint annak devizanemét;
-a beruházással érintett megvalósítási hely vonatkozásában a fenntartási időszak végéig jogszerű földhasználó;
-a 3.1.1. a) pont vonatkozásában: akiknek a célterületbe bevonni kívánt területeik a MePAR-ban foglalt belvíz veszélyeztetett területek területi lehatárolásában érintettek;
- a 3.1.1. b) pont esetében a beruházással érintett földrészlet vonatkozásában: +talajtani és talajmechanikai szakvélemény általi alátámasztással rendelkezik + túlzott mennyiségű csapadék vagy mederből kilépő víz által okozott vízkárra vízügyi igazolással rendelkeznek, melyet a területileg illetékes vízügyi igazgatási szerv állít ki.
Jelen felhívás keretében a támogatási kérelem benyújtására konzorciumi formában nincs lehetőség.
Többségi állami tulajdonban álló gazdasági társaság, illetve központi költségvetési szerv csak akkor nyújthat be támogatási kérelmet, ha ahhoz a Kormány előzetesen hozzájárult és az erről szóló dokumentumot (pl. kormányhatározat) csatolta.     

A támogatási kérelmekkel kapcsolatos információk elérhetősége: 

EZEN A HONLAPON

A felhívás elérhetősége:  

EZEN A LINKEN

Az eljárás illetékmentes.

Magyar Államkincstár Vidékfejlesztési Támogatások Főosztálya

Irányító hatóság: Agrárminisztérium Vidékfejlesztésért Felelős Államtitkárság

Jogorvoslati lehetőség: Agrárpolitikáért felelős miniszter

Magyar Államkincstár/Támogatások

Pályázat.gov.hu/Vidékfejlesztési Program

272/2014. (XI.5) Korm.rendelet a 2014–2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről 

VTF