Vezetői engedély igénylés – gyorsan, egyszerűen, online

Újabb szolgáltatásokkal bővült a magyarorszag.hu oldalon keresztül intézhető ügyek köre. A vezetői engedéllyel kapcsolatos online nyilatkozattétel lehetővé teszi az állampolgárok számára a személyes megjelenés nélküli, elektronikus ügyintézést az új jogosítványuk automatikus kiállításával kapcsolatos ügyekben.

 

A vezetői engedély kiállítása 2021. februártól kezdve – a szükséges feltételek teljesítése és egészségi alkalmasság esetén - automatikus eljárás keretében is intézhető, ehhez csak egy online nyilatkozattétel szükséges. Ebben az esetben az új okmány kiállítása az igénylő személyes megjelenése nélkül történik, az elkészült vezetői engedélyt pedig postai úton kézbesítik.

A nyilatkozattételre azok a polgárok jogosultak, akik teljesítették az első vezetői engedély kiállításához szükséges feltételeket, illetve akiknek a vezetői engedély cseréje új vezetési kategória megszerzése, vagy az egészségi alkalmasság meghosszabbítása miatt vált esedékessé.

 

Mi szükséges az új vezetői engedély automatikus kiállításához?
 

Ilyen az elsősegély-nyújtási ismeretekre vonatkozó vizsga, az elméleti KRESZ vizsga, a járművezetői vizsga, valamint az egészségi alkalmassági vizsgálat, amelyek teljesítése 2021. február 1. óta automatikusan bekerül az online nyilvántartásokba.

Az orvosi alkalmassági vélemény az EESZT rendszerbe is bekerül, az EESZT lakossági portálon keresztül az Ellátások/Egyéb dokumentumok menüpontban ellenőrizhető, hogy a vizsgálatot végző orvos feltöltötte-e az eredményt az online rendszerbe.

 

A magyarorszag.hu oldalon, az Okmányok/Vezetői engedély menüpontban az alábbi nyilatkozatok érhetők el.

 

 

Nyilatkozat a vezetői engedély automatikus hivatalbóli kiállításához új vezetési kategória megszerzése (kategóriabővítés) esetén

Nyilatkozat a vezetői engedély automatikus hivatalbóli meghosszabbításához

Nyilatkozat az első vezetői engedély automatikus hivatalbóli kiállításához

 

 

(A szolgáltatás használata azonosításhoz kötött, amely történhet Ügyfélkapu segítségével, telefonos kóddal vagy eSzemélyi használatával, valamint már video alapú arcképes azonosítással is. Az azonosítási szolgáltatásokkal kapcsolatban bővebb információt ide kattintva talál.)

 

 

Amennyiben Ön úgy nyilatkozik, hogy igénybe veszi az automatikus (hivatalbóli) okmánykiállítás lehetőségét, a szükséges feltételek nyilvántartásba történő bejegyzését követően azonnal megindul az okmánykiállítás folyamata, a kiállított okmányt pedig 8 napon belül postázzák Önnek a nyilatkozatban meghatározott postacímre, vagy a választott kormányablakba/okmányirodába.

Személyes átvétel esetén az átvételkor kell leadni a korábbi vezetői engedélyt.

Postai kézbesítés esetén az új okmányt hivatalos küldeményként kézbesítik és annak kézhezvételétől számított 15 napon belül le kell adni a korábbi vezetői engedélyt a bejelentett állandó lakóhely szerint illetékes kormányablaknál személyesen vagy postai úton.

 

Az automatikus (hivatalbóli) okmánykiállítás illetékmentes első vezetői engedély igénylés, kategóriabővítés, illetve egészségi alkalmasság meghosszabbítása esetén is. (Személyes megjelenés esetén az első vezetői engedély igénylés, illetve a házasságkötésből eredő névváltozás miatti vezetői engedély csere illetékmentes, míg a kategóriabővítés, illetve az egészségi alkalmasság meghosszabbítása iránti kérelem továbbra is illetékköteles.)

 

Amennyiben igényelt az elmúlt 3 évben személyazonosító igazolványt, útlevelet vagy vezetői engedélyt, a központi nyilvántartás már tartalmazza a szükséges adatokat.

Abban az esetben is igénybe tudja venni az automatikus okmánykiállítás szolgáltatást, amennyiben nem rögzítették az elmúlt 3 évben a fenti adatait, ugyanis az arcképmás- és aláírás felvételezés szolgáltatás segítségével az arckép- és aláírásadat online is rögzíthető, amennyiben video alapú arcképes azonosítással azonosítja magát. (Ennek az azonosítási módnak a használatához előzetes regisztrációra van szükség.) Ez esetben az arckép- és aláírás adat rögzítése a 1818 Kormányzati Ügyfélvonal munkatársainak közreműködésével történik.

Mindemellett az okmány kiállítása abban az esetben is automatikus módon (hivatalból) történhet, – tehát illetékmentes - ha a fénykép- és aláírás-felvételezés személyesen egy okmányirodában vagy kormányablakban történik, azonban ennek feltétele, hogy Ön a szükséges nyilatkozatot online tegye meg.

Ha a vezetői engedély automatikus (hivatalbóli) kiállítása valamely jogszabályi feltétel hiánya miatt akadályba ütközik, arról a nyilvántartó a személyre szabott ügyintézési felületen keresztül értesíti az ügyfelet. Ezekben az esetekben az illetékes eljáró hatóság az okmány jogosultjának lakó-, ennek hiányában tartózkodási helye vagy szálláshelye szerint illetékes közlekedési igazgatási hatóság.

 

Kövesse nyomon a vezetői engedélyének kiállításához szükséges feltételek teljesítését!

Az életút-szolgáltatás segítségével naprakész tájékoztatást kaphat a vezetői engedélyének kiállításához szükséges feltételek teljesítésének állapotával kapcsolatban.

 

 

A felületen - azonosítást követően – ellenőrizheti, mely lépések szükségesek még az új okmány automatikus kiállításához, illetve az új okmány kiállításának folyamata is nyomon követhető.

 

Tovább a szolgáltatásokhoz