Vendéglátó-ipari termék házhozszállítása

Az élelmiszer házhoz szállításával foglalkozni kívánó vállalkozónak, illetve cégnek a tevékenység folytatásához több hazai és közösségi jogszabályi feltételnek kell eleget tennie.

Kulcsszavak: étterem, házhozszállítás, élelmiszer, vendéglátás, étel, jegyző, vállalkozó, bejelentés, vállalkozás, engedély, bejelentésköteles, engedélyköteles, tevékenység

Az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiség nélküli szervezet, aki, vagy amely az élelmiszer házhoz szállítását végzi.

A vállalkozónak a kereskedelmi tevékenysége megkezdése előtt be kell jelentenie azt a helyi jegyzőnél, aki a jogszabályi feltételek teljesülése esetén nyilvántartásba veszi őt.

A vállalkozó kötelezettsége, hogy működése során:

Az önkormányzat jegyzője 8 nap alatt veszi nyilvántartásba a bejelentőt.

Külön engedélyköteles élelmiszerek forgalmazásának engedélyezése illetékmentes. 

Az ügyfél tevékenységi helye szerinti illetékes élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi hatáskörrel rendelkező járási hivatal .

Fővárosi illetve megyei kormányhivatal

A kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. törvény

Az élelmiszerláncról és a hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény

62/2011. (VI. 30.) VM rendelet a vendéglátó-ipari termékek előállításának és forgalomba hozatalának élelmiszerbiztonsági feltételeiről

57/2010. (V.7.) FVM rendelet az élelmiszerek forgalomba hozatalának, valamint előállításának engedélyezéséről, illetve bejelentéséről

NISZ ZRT.