Együttműködések támogatása a REL és a helyi piacok kialakításáért, fejlesztéséért és promóciójáért

A felhívás a rövid ellátási láncok és a helyi közvetlen értékesítési  lehetőségek létrehozására, fejlesztésére irányul, valamint  célja a mezőgazdasági termelők piacra juttatása által a jövedelmük növelése, amely megvalósítható a promóciós tevékenységek előmozdítása, és a közös projekttervre alapozott értékesítési formák kialakítása, fejlesztése segítségével.

Kulcsszavak: REL, helyi piacok

Jelen felhívás keretében a támogatási kérelem benyújtására konzorciumi formában vagy gazdasági társasági formában van lehetőség.
Támogatási kérelmet nyújthatnak be az alábbi feltételeket teljesítő konzorciumok vagy gazdasági társaságok:
- legalább öt mezőgazdasági termelő és egy piacszervező szervezet együttműködésében jönnek létre, és
- tagjaik között legalább öt, mikrovállalkozásnál nem nagyobb mezőgazdasági termelő van.
A REL csoport tagjai nem lehetnek egymásnak kapcsolt vállalkozásai. A REL csoport tagjai, illetve azok kapcsolt vállalkozásai nem lehetnek tagjai olyan REL csoportnak, amely már jelen felhívás keretében támogatásban részesült, illetve Támogatói Okirattal rendelkezik vagy ugyanabban az értékelési szakaszban nyújtott be támogatási kérelmet.
Többségi állami tulajdonban álló gazdasági társaság, illetve központi költségvetési szerv csak akkor nyújthat be támogatási kérelmet, ha ahhoz a Kormány előzetesen hozzájárult és az erről szóló dokumentumot (pl. kormányhatározat) csatolta.

A támogatási kérelmekkel kapcsolatos információk elérhetőek: 

EZEN A HONLAPON

A felhívás elérhető:  

EZEN A LINKEN

Az eljárás illetékmentes.

Magyar Államkincstár

Irányító hatóság: Agrárminisztérium Vidékfejlesztésért Felelős Államtitkárság

Kifizető ügynökség: Magyar Államkincstár Vidékfejlesztési Támogatások Főosztálya

Jogorvoslati lehetőség: Agrárpolitikáért felelős miniszter

Magyar Államkincstár/Támogatások

Pályázat.gov.hu/Vidékfejlesztési Program

272/2014. (XI.5) Korm.rendelet a 2014–2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről 

VTF