Közérdekű adatigénylés (SZGYF)

Az SZGYF által kezelt közérdekű adatokat - a 2011. évi CXII. törvényben meghatározott feltételek szerint - bárki megismerheti az adatkezelőhöz erre irányuló igény benyújtása alapján.

Kulcsszavak: közérdekű, közérdekűadat, SZGYF, információszabadság, közadat, üvegzseb

A közfeladatot ellátó (SZGYF) szervezethez a közérdekű adat megismerése iránt bárki igényt nyújthat be az alábbi formában:

A költségeket az SZGYF önköltség számítási szabályzata és a közérdekű adat iránti igény teljesítéséért megállapítható költségtérítés mértékéről szóló 301/2016. (IX. 30.) Korm. rendelet alapján kell az adatigénylőnek megfizetnie.

Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról 2011. évi CXII. törvény ( Infotv) az 3. § 5. pontjának hatálya alá tartozó az állami vagy helyi önkormányzati feladatot, valamint jogszabályban meghatározott egyéb közfeladatot ellátó szerv vagy személy kezelésében lévő és tevékenységére vonatkozó vagy közfeladatának ellátásával összefüggésben keletkezett, a személyes adat fogalma alá nem eső, bármilyen módon vagy formában rögzített információ vagy ismeret, függetlenül kezelésének módjától, önálló vagy gyűjteményes jellegétől, így különösen a hatáskörre, illetékességre, szervezeti felépítésre, szakmai tevékenységre, annak eredményességére is kiterjedő értékelésére, a birtokolt adatfajtákra és a működést szabályozó jogszabályokra, valamint a gazdálkodásra, a megkötött szerződésekre vonatkozó adat megismerése iránt az  Infotv. 28. § alapján bármely természetes személy vagy nem természetes személy igényt nyújthat be az adatkezelőhöz, az adatok megismerése iránt. Az adatkezelőnek lehetővé kell tennie, hogy a kezelésében lévő közérdekű adatot és közérdekből nyilvános adatot – az Infotv.-ben meghatározott kivételekkel - erre irányuló igény alapján bárki megismerhesse. Az SZGYF-től való adatigénylés részletszabályait a Hivatalos Értesítőben közzétett 3/2018. (VIII. 14.) SZGYF utasítás tartalmazza.

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról 2011. évi CXII. törvény

3/2018. (VIII. 14.) SZGYF utasítás

SZGYF