Jármű forgalomból történő ideiglenes kivonása

A forgalomból történő ideiglenes kivonás szolgáltatás lehetővé teszi azt, hogy a jármű tulajdonosa, aki egyben a jármű üzembentartója is, és a jármű törzskönyvével is jogszerűen rendelkezik, elektronikus úton kérelmezze a jármű forgalomból történő ideiglenes kivonását egy maximum 6 hónapos időtartamra.

Kulcsszavak: ideiglenes kivonás, forgalomból kivonás, forgalomból történő kivonás, forgalomból történő ideiglenes kivonás, jármű kivonása, jármű fogalomból történő ideiglenes kivonás

Forgalomból történő ideiglenes kivonást elektronikus úton az kezdeményezheti, aki

A jármű forgalomból történő ideiglenes kivonása teljes körűen intézhető elektronikusan. Az űrlap kitöltésével a jármű tulajdonosának, aki egyben a jármű üzembentartója is, és a jármű törzskönyvével is jogszerűen rendelkezik lehetősége van a jármű forgalomból történő ideiglenes kivonására.

Az űrlapon meg kell adni a jármű adatait és a forgalomból történő ideiglenes kivonás időtartamát, amit kétféleképpen adhat meg a kérelmező:

A kérelem kitöltése során a rendszer automatikusan ellenőrzi a kérelem jogosultságát, az elektronikus ügyindítás feltételeinek meglétét. A kérelem csak a sikeres ellenőrzést követően és az igazgatási szolgáltatási díj megfizetése után nyújtható be.
A sikeres benyújtást követően és az igazgatási szolgáltatási díj megfizetése után  a forgalomból történő ideiglenes kivonás automatikusan megtörténik.
Az ideiglenes kivonás lejártát követően – amennyiben nem hosszabbítja meg az ügyfél a kivonást – a jármű automatikusan visszahelyezésre kerül a forgalomba.

Az elektronikus kérelem sikeres benyújtását követően a forgalomból történő ideiglenes kivonás azonnal megtörténik

Az eljárás igazgatási szolgáltatási díja 2300 Ft, amelyet elektronikus ügyintézés esetén a kérelem benyújtása előtt kell megfizetni. A befizetésről kérésre elektronikus fizetési bizonylat kerül kiállításra, amelyet letölthet a felületen keresztül.

Budapest Főváros Kormányhivatala Központi Okmányirodai Főosztály (Központi Okmányiroda)

Budapest Főváros Kormányhivatala

Kivonás kezdő dátuma

A forgalomból történő ideiglenes kivonás időtartamának kezdő napja a kérelemben megjelölt időpont, ami nem lehet korábbi a kérelem benyújtásának időpontjánál.

A forgalomból történő ideiglenes kivonás meghosszabbítása időtartamának kezdő napja a kérelemben megjelölt időpont, ami nem lehet későbbi, mint a forgalomból kivonás lejártának az időpontja. Ellenkező esetben már csak az ideiglenes forgalomból kivonás kezdeményezésére van lehetőség. Az elektronikus úton előterjesztett kérelem esetén a kezdő időpont a kérelem benyújtásának időpontja.

Kivonás meghosszabbítása

A  kivonás lejárta előtt lehetőség van a forgalomból történő ideiglenes kivonás időtartamának meghosszabbítására. A forgalomból történő ideiglenes kivonás meghosszabbításának (elektronikus) ügyintézése hasonló a forgalomból történő ideiglenes kivonáséhoz.

Kivonás és annak meghosszabbítása közötti különbség

A forgalomból kivonás és annak meghosszabbítása között az a különbség, hogy a meghosszabbításnál elmarad a jármű automatikus forgalomba helyezése, mert azt a lejárat előtt ismét kivonják a forgalomból, ezért a nyilvántartásban a forgalomból kivonás, nem szakad meg, folyamatos marad.

A jármű automatikus forgalomba helyezését követően már nincs lehetőség a forgalomból kivonás meghosszabbítására, mert akkor már a jármű forgalomban van. Ebben az esetben a nyilvántartás tartalmazza a forgalomból kivonás és a forgalomba helyezés tényét is.

Teljes körű elektronikus ügyintézés

A forgalomból történő ideiglenes kivonás meghosszabbításához a kérelmezőnek nem szükséges iratot bemutatnia, benyújtania vagy megküldenie. A bejelentés teljes körűen intézhető elektronikus úton.

2016. évi CL. törvény az általános közigazgatási rendtartásról,

2015. évi CCXXII. törvény az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól,

1999. évi LXXXIV. törvény a közúti közlekedési nyilvántartásról,

451/2016. (XII. 19.) Korm. rendelet az elektronikus ügyintézés részletszabályairól

326/2011. (XII. 28.) Korm. rendelet a közúti közlekedési igazgatási feladatokról, a közúti közlekedési okmányok kiadásáról és visszavonásáról,

29/2004. (VI. 16.) BM rendelet a közúti közlekedési igazgatási hatósági eljárások díjairól

EKTFO