NGUT - Utalványok, számlák, egyéb kifizetési rendelvények alapján történő kifizetés a Magyar Államkincstár Nemzetgazdasági Elszámolások Osztálya felé

Utalványok, számlák, egyéb kifizetési rendelvények alapján történő kifizetés a Magyar Államkincstár Nemzetgazdasági Elszámolások Osztálya felé

Kulcsszavak: nemzetgazdasági, központi kezelésű, utalvány, számla, finanszírozási terv, utalás, kifizetés

Központi kezelésű előirányzatok felett rendelkezők

A központi kezelésű előirányzatok kezeléséről szóló mindenkor hatályos rendeletben és utasításban foglaltak szerinti  utalványt/számlát/finanszírozási tervet/egyéb fizetési rendelvényt kérjük csatolni a kitöltött űrlaphoz. A kifizetések a benyújtott dokumentumok alapján történnek

A kifizetési rendelvényben megjelölt határidő

Magyar Államkincstár Nemzetgazdasági Elszámolások Osztálya

az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény
az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet;
a mindenkor hatályos költségvetési törvény, központi kezelésű előirányzatok kezeléséről és felhasználásáról szóló Miniszteri rendeletek

ÁLLAMHÁZTARTÁSI ÖSSZEFOGLALÓ ÉS ADATSZOLGÁLTATÁSI FŐOSZTÁLY