345/2014. (XII.23.) számú Korm. rendelet 4. § (1) bekezdése értelmében a Kormány címképzésért felelős szervként az ingatlan fekvése szerint illetékes települési önkormányzat jegyzőjét jelöli ki.

">

Kecskemét - Címkezelés, címnyilvántartás

A központi címregiszterről és a címkezelésről szóló 345/2014. (XII.23.) számú Korm. rendelet 4. § (1) bekezdése értelmében a Kormány címképzésért felelős szervként az ingatlan fekvése szerint illetékes települési önkormányzat jegyzőjét jelöli ki.

Kulcsszavak: címvizsgálat, cím igazolása, cím változásának igazolása, új cím felvétele

Gazdálkodó szervezet esetén: ekecskemet.hu honlapon található űrlap kitöltése.

Természetes személy esetén: ekecskemet.hu honlapon található űrlap kitöltése, vagy kérelem benyújtása postai úton.

Cím nem kerül megállapításra.

Az eljárásnak nincs határideje.

Az eljárás illetékmentes.

Kecskemét Megyei Jogú Város Jegyzője

Nincs.

A központi címregiszterről és a címkezelésről szóló 345/2014. (XII.23.) Korm. rendelet

Kecskemét Település