Tűzvédelmi szimuláció jóváhagyása - Tájékoztatás

Az ügyintézéshez személyes megjelenés szükséges 

A számítógépes szimulációs programmal végzett  kiürítési gyakorlat szükséges az épület tűzbiztonsági szempontból alkalmasnak minősítéséhez.

Számítógépes szimuláció alkalmazása esetén ellenőrizni és igazolni kell, hogy a menekülő személyek a vizsgált épületet, épületrészt

A hatóság a kiürítést igazoló szimuláció eredményét jóváhagyja, ha a kiürítési normaidőn belül a helyiség, tűzszakasz, épület, építmény kiüríthető.

Kulcsszavak: tűz, tűzvédelem, szimuláció, katasztrófa, védelem, tűzvádelmi szimuláció, katasztrófavédelem, Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság, OKF

Az épület üzemeltetője, tulajdonosa.

Az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság Tűzmegelőzéséi Főosztályához kérelmet írni.

Ügyintézési határidő sommás eljárásban 8 nap, teljes eljárásban 60 nap.

Hő- és füstelvezetés esetén továbbá:

Kiürítés esetén továbbá:

Igazgatási szolgáltatási díj mértéke: 50 ezer forint / szimuláció

Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság

Jogorvoslattal a Belügyminisztériumhoz lehet fordulni.

54/2014. (XII. 5.) BM rendelet az Országos Tűzvédelmi Szabályzatról

16/2012. (IV. 3.) BM rendelet az egyes tűzmegelőzési hatósági, szakhatósági eljárásokért és szolgáltatásokért fizetendő igazgatási szolgáltatási díjról

2016. évi CL. törvény az általános közigazgatási rendtartásról 

NISZ ZRT.