Panaszos eljárás (GAZDASÁGI VERSENYHIVATAL)

Amennyiben olyan piaci magatartást vagy problémát észlel, amely valószínűleg a Gazdasági Versenyhivatal hatáskörébe tartozik, észrevételeit panasz formájában küldheti meg részünkre.

Kulcsszavak: tisztességtelen piaci magatartás, megtévesztő kereskedelmi gyakorlat, agresszív kereskedelmi gyakorlat, üzleti döntés tisztességtelen befolyásolása, összehasonlító reklám, gazdasági erőfölénnyel való visszaélés, versenykorlátozó megállapodás, beszállítóval szembeni jelentős piaci erővel való visszaélés

A Gazdasági Versenyhivatal hatáskörébe tartozó jogsértés miatt bárki panasszal élhet a Gazdasági Versenyhivatalnál.

Panaszt e-papír alkalmazás használatával, írásban vagy elektronikus úton lehet a Gazdasági Versenyhivatalnak benyújtani.

Az eljárás illetékmentes.

Gazdasági Versenyhivatal

Papír alapú beadványát a Gazdasági Versenyhivatal 1391 Budapest 62. Pf.: 211. levelezési címére küldheti el, vagy személyesen benyújthatja a 1054 Budapest, Alkotmány utca 5. alatti címen.

A tisztességtelen piaci magatartás és a versenykorlátozás tilalmáról szóló 1996. évi LVII. törvény

GVH