MISKOLC - Telepengedélyek

Az ipari tevékenységről vezetett nyilvántartás nyilvános, jegyző az általa vezetett nyilvántartást az interneten közzéteszi.

Kulcsszavak: MISKOLC - Telepengedélyezési eljárás

Az ipari tevékenység végzője.

Telepengedélyezési eljárásra irányuló kérelem benyújtása.

30 nap

Ipari tevékenység folytatásához szükséges bejelentés/engedély iránti kérelem v1.0

Adatváltozás bejelentése (ipari tevékenység) v1.0

Ipari tevékenység folytatásához szükséges bejelentés/engedély iránti kérelem a telep használatára jogosult személyében történő változás miatt v1.0

Telephely megszünéséről szóló bejelentés v1.1

 

Fizetendő igazgatási szolgáltatási díj: 5.000.-Ft

Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzat Jegyzője

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal

A jogszabály meghatározza a telepengedély-köteles (2. melléklet) és a bejelentéshez kötött (1. melléklet) ipari tevékenységeket.

Bejelentéshez kötött ipari tevékenység esetében, valamint a telepengedély kiadására irányuló kérelmet a kormányrendelet 3. mellékletben meghatározott adattartalmú formanyomtatványon, elektronikus úton kell a telep fekvése szerint illetékes jegyzőhöz benyújtani.

Bejelentéshez kötött tevékenység esetén az adott tevékenység a szándék bejelentését követően végezhető, telepengedély-köteles tevékenység csak jogerős telepengedély birtokában.

57/2013. (II. 27.) Korm. rendelet a telepengedély, illetve a telep létesítésének bejelentése alapján gyakorolható egyes termelő és egyes szolgáltató tevékenységekről, valamint a telepengedélyezés rendjéről és a bejelentés szabályiról

531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján eljáró szakhatóságok kijelöléséről

35/1999. (X. 13.) BM. Rendelet a telepengedélyezési eljárásért fizetendő igazgatási szolgáltatás díjáról

Miskolc Település