Hódmezővásárhely - Részletfizetési kérelem önkormányzati tulajdonban lévő helyiség bérleti díj-tartozásra

Amennyiben a kérelmező és az Önkormányzat között, az önkormányzat tulajdonában lévő lakóingatlan vonatkozásában lakásbérleti szerződés jött létre, és a kérelmezőnek önhibáján kívüli okból bérleti díj, üzemeltetési költség hátraléka keletkezett, az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás szabályairól szóló 10/2007. (II.12.) önkormányzati rendelet 15. §-a értelmében Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Polgármestere méltányossági jogkörében eljárva részletfizetést engedélyezhet.

Kulcsszavak: részletfizetés

Az Önkormányzattal kötött lakásbérleti szerződés bérlője, illetőleg annak meghatalmazottja.

Írásbeli, megindokolt részletfizetés iránti kérelmet kell benyújtani űrlapon az E-Önkormányzati Portálon keresztül, személyesen vagy postai úton. A részletesen megindokolt kérelemhez jövedelemigazolást is szükséges mellékelni, továbbá meg kell jelölni a havonta – az aktuális lakbér határidőben történő megfizetése mellett - vállalt törlesztőrészlet összegét.

A részlet legfeljebb 1 év időtartamra kamatmentesen állapítható meg, 1 éven túl a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény szerinti késedelmi kamatot kell kikötni. A részletfizetés időtartama a 3 évet nem haladhatja meg.

Amennyiben a részletfizetési kérelemnek az önkormányzat képviseletében eljáró polgármester – méltányossági jogkörében eljárva – helyt ad, abban az esetben a hátralék rendezése érdekében részletfizetési megállapodás megkötésére kerül sor.

Amennyiben a kötelezett már részesült részletfizetési kedvezményben, elmaradás esetén további kedvezmény – a Közgyűlés ettől eltérő döntése hiányában – részére már nem állapítható meg, a fennmaradó hátralék egy összegben válik esedékessé.

Önkormányzatra vonatkozó határidők: a kérelem beérkezését követő 30 napon belül bírálja el azt.

Ügyfélre vonatkozó határidők: a kiküldött számlákon és fizetési felszólításokban szereplő időpontok betartása.

A kérelmező írásbeli, megindokolt részletfizetés iránti kérelmét űrlapon az E-Önkormányzati Portálon keresztül, személyesen a Hódmezővásárhely, Kossuth tér 1. szám alatti Ügyfélközpont ügyfélfogadási idejében hétfőn 8-18 óráig, keddtől csütörtökig 8-16 óráig, pénteken 8-12 óráig nyújthatja be vagy postai úton küldheti meg.

A részletesen megindokolt kérelemhez jövedelemigazolást is szükséges mellékelni, továbbá meg kell jelölni a havonta – az aktuális lakbér határidőben történő megfizetése mellett - vállalt törlesztőrészlet összegét.

Az elektronikusan benyújtható űrlap az E-Önkormányzati Portálon került publikálásra.

A portálra való belépés és az "Ügyindítás" gombra kattintás után az űrlapkeresőbe írja be az űrlap nevét (Részletfizetési kérelem önkormányzati tulajdonban lévő helyiség bérleti díj-tartozásra).

A talált űrlapok listájából a megfelelő űrlap "Online kitöltés" gombjára kattintva töltődik be a kívánt űrlap.

A kérelem elbírálását követően megkötésre kerülő részletfizetési megállapodásban szereplő időpontokban a kért részletek megfizetése. Az Önkormányzat előteljesítést is elfogad.

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Jegyzői Iroda Jogtanácsosi Csoport

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlése

 

Amennyiben a kötelezett már részesült részletfizetési kedvezményben, elmaradás esetén további kedvezmény – a Közgyűlés ettől eltérő döntése hiányában – részére már nem állapítható meg.

Hódmezővásárhely Település