MISKOLC - Anyakönyvi okirat kiállítása (születési, házassági, halálozási)

Az ügyfél részére anyakönyvi kivonat adható ki. A kivonat az anyakönyvezett adatokat a kiállítása időpontja szerinti állapotnak megfelelően tartalmazza.

Az eljárás kérelemre indul.

Kulcsszavak: MISKOLC - Anyakönyvi kivonat kiállítása

Az ügyfél vagy annak törvényes képviselője, vagy meghatalmazott.

A kérelem postai úton, elektronikusan ügyfélkapun, vagy személyesen megjelenés útján a polgármesteri hivatal központi ügyfélszolgálatán lehet előterjeszteni.

Az At. 73.§ (5) bekezdése alapján az anyakönyvi okirat kiállítása iránti kérelmet bármelyik anyakönyvvezetőnél elő lehet terjeszteni.

Amennyiben az elektronikus anyakönyv az igazolni kívánt adatot tartalmazza azonnal. Ha az anyakönyvi okirattal igazolni kívánt adat az elektronikus anyakönyvnek adattartalma, de az elektronikus anyakönyvbe még nem jegyezték be, a bejegyzéstől számított nyolc napon belül kell kiállítani, és azt a személyesen megjelent kérelmezőnek átadni vagy a kérelmezőnek elküldeni.

Papír alapon benyújtható űrlap:

Kérelem házassági anyakönyvi kivonat kiadása iránt

Kérelem születési anyakönyvi kivonat kiadása iránt

Kérelem haloti anyakönyvi kivonat kiadása iránt

 

Elektronikus űrlapok:

Kérelem házassági anyakönyvi kivonat kiadása iránt

Kérelem születési anyakönyvi kivonat kiadása iránt

 

Az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény (a továbbiakban: Itv.) 33.§ (2) bekezdés 5. pontja alapján az eljárás illetékmentes;

Az Itv. 29.§ (1) bekezdése alapján az anyakönyvi hatósági bizonyítványért 3.000-Ft összegű illetéket kell fizetni.

Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzat Jegyzője

Borsod-Abauj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Hatósági Főosztály

A kérelmező személyazonosság igazolására alkalmas hatósági igazolványa, és a személyi azonosítót és lakcímet igazoló hatósági igazolványa.

2010. évi I. törvény az anyakönyvi eljárásról

429/2017. (XII.20.) Kormányrendelet az anyakönyvi feladatok ellátásának részletes szabályairól

1990. évi XCIII. törvény az illetékekről

2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről

2016. évi CL. törvény az általános közigazgatási rendtartásról

Miskolc Település