Hódmezővásárhely – Szünidei gyermekétkeztetés nyilatkozat

A szünidei gyermekétkeztetés keretében a szülő, törvényes képviselő kérelmére déli meleg főétkezésben részesül ingyenesen a hátrányos helyzetű gyermek és a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő, halmozottan hátrányos helyzetű gyermek.

Kulcsszavak: szünidei étkeztetés

A gyermek szülője, törvényes képviselője.

A hátrányos helyzetű gyermek és a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő, halmozottan hátrányos helyzetű gyermek szülőjének, törvényes képviselőjének a szünidei gyermekétkeztetés iránti kérelmeket Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalánál kell benyújtani a 328/2011. (XII.29.) kormányrendelet 7. számú mellékletében foglalt nyilatkozat kitöltésével.

Hatóságra irányadó ügyintézési határidő:

A hátrányos helyzetű gyermeket és a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő, halmozottan hátrányos helyzetű gyermeket nevelő szülő vagy törvényes képviselő részére történő - vonatkozó rendelet szerint - tájékoztatási kötelezettség határideje, akinek gyermeke tekintetében a hátrányos vagy halmozottan hátrányos helyzet az adott év

 

Ha a gyermek hátrányos vagy halmozottan hátrányos helyzetét a jegyző

 

Az ügyfélre irányadó határidő:

Személyes megjelenés esetén:

Az eljárás illetékmentes.

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Lakosságszolgálati Iroda Népjóléti Csoport

A szünidei gyermekétkeztetésre jogosult a hátrányos helyzetű gyermek és a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő, halmozottan hátrányos helyzetű gyermek, ha

a) bölcsődében, mini bölcsődében bölcsődei ellátásban, óvodai nevelésben részesül, a bölcsődei ellátást nyújtó intézmény és az óvoda zárva tartásának időtartama alatt valamennyi munkanapon,

b) 1-8. évfolyamon és az azon felüli évfolyamon nappali rendszerű iskolai oktatásban vesz részt

ba) a tanév rendjéről szóló miniszteri rendeletben meghatározott a nyári szünetben legalább 43 munkanapon, legfeljebb a nyári szünet időtartamára eső valamennyi munkanapon,

bb) az őszi, téli és tavaszi szünetben a tanév rendjéhez igazodóan szünetenként az adott tanítási szünet időtartamára eső valamennyi munkanapon a szülő, törvényes képviselő kérelmének megfelelő időtartamban.

A szociális központok a szünidei gyermekétkeztetésre vonatkozó tájékoztató kiküldésével egyidejűleg a tájékoztató címzettjeiről értesítik a család- és gyermekjóléti szolgálatot. A család- és gyermekjóléti szolgálat segítséget nyújt a jogosultnak a szünidei gyermekétkeztetésre vonatkozó nyilatkozata kitöltéséhez.

Minden egyes szünidei gyermekétkeztetés megkezdése előtt a szociális központok vizsgálják, hogy a szünidei gyermekétkeztetés megkezdésekor a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermek hátrányos vagy halmozottan hátrányos helyzete az azt megállapító határozat alapján fennáll-e. Ha a gyermek hátrányos vagy halmozottan hátrányos helyzete a szünidei gyermekétkeztetés megkezdését megelőző harmincadik napon fennállt, azt a gyermekétkeztetés megkezdésekor is fennállónak kell tekinteni. Amennyiben a vizsgálat azt állapítja meg, hogy a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermek hátrányos vagy halmozottan hátrányos helyzete a szünidei gyermekétkeztetés megkezdését megelőző harmincadik napon nem áll fenn, a gyermek nem jogosult a szünidei gyermekétkeztetésre, annak ellenére, hogy a nyilatkozat (kérelem) határidőre történő benyújtása megtörtént, erről a szociális központok írásban értesítik a szünidei gyermekétkeztetést igénylő jogosultat.

A települési önkormányzat jegyzője minden egyes szünidei gyermekétkeztetés megkezdése előtt a helyben szokásos módon, valamint az intézményi gyermekétkeztetést biztosító intézményeken keresztül felhívja a jogosultak figyelmét a szünidei gyermekétkeztetésre, annak időtartamára és helyszínére.

Hódmezővásárhely Település