Pécs - Önkormányzati támogatás pénzügyi elszámolása

Támogatási szerződésben meghatározott célra juttatott önkormányzati forrás felhasználásáról a kedvezményezettnek el kell számolnia. A pénzügyi elszámolás benyújtása összesítő nyomtatványon történik. A támogató szervezet a benyújtott dokumentumokat ellenőrzi, szükség esetén azok kiegészítését rendeli el.

Kulcsszavak: támogatás, elszámolás

Támogatási szerződést kötő támogatott fél, illetve általa meghatalmazott személy, szervezet.

Támogatási szerződés szerint juttatott önkormányzati támogatásról a kedvezményezettnek összesített nyomtatványon el kell számolnia. 

Hiányok pótlására, melyre, ha jogszabály, támogatási szerződés, pályázati kiírás másként nem rendelkezik, legfeljebb egy alkalommal van lehetőség.

Az eljárás illetékmentes.

Pécs Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Ellenőrzési Osztály.

Pécs Megyei Jogú Város Közgyűlése.

Nyomtatvány

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény.

Az államháztartási törvény végrehajtásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény.

A költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet.

 

Pécs Település