Állattenyésztés-sertés (ÁTK-VP)

A felhívás alapvető célja a sertéstartó gazdaságok versenyképességének javítása, az ágazat foglalkoztatotti számának növelése és a hozzáadott érték termelésének fokozása új, innovatív és környezetbarát technológiák elterjesztésének támogatása révén. A felhívás keretében építéssel járó állattartási technológia kialakítására, a sertéstartáshoz szükséges gépek, berendezések beszerzésére, valamint az állattartó gazdaságokban az energiafelhasználás csökkentése, az erőforrás-hatékonyság javítására irányuló épületenergetikai, épületgépészeti és energiaellátást érintő korszerűsítésekre, felújításokra, valamint a megújuló energia felhasználására irányuló technológiák alkalmazására lehet támogatást igényelni. A Felhívás további fontos célja a fiatal termelők gazdaságainak megerősítése, fejlesztése.

Kulcsszavak: ÁTK, állattenyésztés, állattartó telep, sertés

Jelen felhívásra támogatási kérelmet nyújthatnak be:
1. Mezőgazdasági termelők, akik abban az esetben jogosultak támogatásra, amennyiben
igazolják, hogy:
a. a támogatási kérelem benyújtását megelőző, vagy amennyiben erre vonatkozóan
nem rendelkeznek adatokkal, az azt megelőző teljes lezárt üzleti évben, fiatal
mezőgazdasági termelő esetében lezárt üzleti évben legalább 6000 euró STÉ
üzemmérettel rendelkeznek. (Az üzemméret megállapítása szempontjából a 12.
számú szakmai mellékletben megadott, 275,25 forint/euró árfolyammal számolt 2010.
évi STÉ adatok az irányadók);
b. a támogatási kérelem benyújtását megelőző, vagy amennyiben erre vonatkozóan
nem rendelkezik adatokkal, az ezt megelőző teljes lezárt üzleti évben –fiatal
mezőgazdasági termelő esetében lezárt üzleti évben - árbevételüknek legalább 50%-
a mezőgazdasági tevékenységből származott. A mezőgazdasági tevékenységből
származó nettó árbevétel és annak nettó árbevételhez viszonyított arányának
kiszámítását a felhívás 17. számú mellékletében szereplő képlet alkalmazásával kell
elvégezni.
2. Jelen Felhívás keretében a támogatási kérelem benyújtására kollektív beruházás
keretében is van lehetőség. 

A támogatást igénylő jelen felhívás keretében értékelési időszakonként egy támogatási kérelmet nyújthat be, amely egy megvalósítási helyre vonatkozhat.

A támogatási kérelmekkel kapcsolatos információk elérhetősége:

EZEN A HONLAPON

A felhívás elérhetősége:  

EZEN A LINKEN

Az eljárás illetékmentes

Területileg illetékes Megyei Kormányhivatal Agrár-és Vidékfejlesztést Támogató
Főosztálya
Irányító hatóság: Agrárminisztérium Vidékfejlesztésért Felelős Államtitkárság
Kifizető ügynökség: Magyar Államkincstár Vidékfejlesztési Támogatások Főosztálya

Jogorvoslati lehetőség: Agrárpolitikáért felelős miniszter

Magyar Államkincstár/Támogatások

Pályázat.gov.hu/Vidékfejlesztési Program

272/2014. (XI.5) Korm.rendelet a 2014–2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről 

VTF