Tanyák infrastuktúrafejlesztései(VP)

A felhívás célja azon tanyák infrastrukturális elmaradottságának fejlesztése, amelyek a villamos energia, vízellátási rendszere vagy szennyvíz kezelése elavult, illetve nem megfelelően vagy nem került kiépítésre.

Kulcsszavak: tanya, tanyafejlesztés, tanya infrastruktúra

Támogatást igénylők köre:
A Budapesti Agglomeráció Területrendezési Tervéről szóló 2005. évi LXIV. törvény 1/1 mellékletében nem szereplő tanyás településeken élők, gazdálkodók:

1. célterület esetében: azon 18. életévét betöltött, cselekvőképes személy, aki:
a) a támogatási kérelem benyújtását megelőző év január 1-től életvitelszerűen tanyán, mint lakóhelyén, vagy a lakóhelyével azonos településhez tartozó tanyán, mint tartózkodási helyén él,
b) a tanya a körzeti földhivatali nyilvántartás szerint a saját, vagy közeli hozzátartozója tulajdonában van.

2. célterület esetében: a 2011. évi CLXXXIX. törvény Magyarország helyi önkormányzatairól 3. § (2) bekezdése szerinti települési önkormányzatok, amelyek a fejlesztés helye szerinti tanyás térségen belül helyezkednek el.

A felhívás keretében támogatást igénylők, illetve támogatott kedvezményezettek.

A támogatási kérelmekkel kapcsolatos információk elérhetősége:

EZEN A HONLAPON

A felhívás elérhetősége:  

EZEN A LINKEN

 

Az eljárás illetékmentes.

Területileg illetékes Megyei Kormányhivatal Agrár-és Vidékfejlesztést Támogató

Főosztálya

Irányító hatóság: Agrárminisztérium Vidékfejlesztésért Felelős Államtitkárság

Kifizető ügynökség: Magyar Államkincstár Vidékfejlesztési Támogatások Főosztálya

Jogorvoslati lehetőség:

Agrárpolitikáért felelős miniszter

Magyar Államkincstár/Támogatások

Pályázat.gov.hu/Vidékfejlesztési Program

272/2014. (XI.5) Korm.rendelet a 2014–2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről 

VTF