Pécs - Óvodai felvétel elutasításával kapcsolatos fellebbezés (kérelem)

Az óvodavezető óvodai felvétellel kapcsolatos elutasító határozata kézhezvételétől, ennek hiányában a tudomására jutásától számított 15 napon belül a szülő eljárást indíthat. A fenntartóhoz címzett kérelmet (fellebbezés) az óvodavezetőhöz kell benyújtani. A fellebbezést indokolni kell. A fellebbezésben csak olyan új tényre lehet hivatkozni, amelyről az elsőfokú eljárásban az ügyfélnek nem volt tudomása, vagy arra önhibáján kívül eső ok miatt nem hivatkozott.

Az óvodai felvétellel kapcsolatban benyújtott kérelem tekintetében a fenntartó jár el és a jegyző hoz másodfokú döntést.

Kulcsszavak: Fellebbezés, óvodai felvétel, elutasítás, óvoda

Kiskorú gyermek szülője / törvényes képviselője.

Kiskorú gyermek szülője / törvényes képviselője az óvodavezető óvodai felvétellel kapcsolatos elutasító határozata kézhezvételétől számított 15 napon belül eljárást indíthat.

A fenntartóhoz címzett kérelmet az óvodavezetőhöz kell benyújtani.

Hatóságra irányadó ügyintézési határidő:

Az eljárás megindítását kezdeményező kérelem átvételétől számított 8 nap.

 

Az ügyfélre irányadó határidő:

Kiskorú gyermek szülője / törvényes képviselője az óvodavezető óvodai felvétellel kapcsolatos elutasító határozata kézhezvételétől számított 15 napon belül indíthat eljárást.

Az óvodai felvételt elutasító határozat ellen benyújtott fellebbezés (kérelem).

 

Személyes megjelenés esetén:

Az eljárás illetékmentes.

Pécs Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Kulturális és Népjóléti Főosztály 7621 Pécs, Széchenyi tér 1. III. emelet 308.

II. fokú eljárás során hozott határozatban szereplő jogorvoslati szerv (bíróság)

benyújtási határidő a közléstől, ennek hiányában a tudomására jutásától 15 napon belül

Nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény.

Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény.

Pécs Település