Szakhatósági közreműködés az értékpapírok előállításának engedélyezési eljárásában és az utánnyomott értékpapírok vizsgálata (Nemzetbiztonsági Szakszolgálat)

A Nemzetbiztonsági Szakszolgálat vizsgálja az értékpapírok előállításáról szóló szabályzatában meghatározott formai, minőségi és okmányvédelmi előírások minimum biztonsági követelményeinek teljesülését, illetve az értékpapír előállítására vonatkozó engedély iránti kérelemben szereplő új értékpapír, illetve az utánnyomott értékpapír mintapéldányainak, valamint az azok előállítása során alkalmazott okmányvédelmi elemeket pontosan leíró védelmi terv egymásnak történő maradéktalan megfelelésének megállapítását.

Kulcsszavak: szakhatóság, értékpapír

Magyar Nemzeti Bank (hatóság)
értékpapírnyomdák

 

Az értékpapír védelmi tervének benyújtása és eredeti értékpapírminta becsatolása.

A Nemzetbiztonsági Szakszolgálat 15 napon belül jár el.

Értékpapír védelmi terv

Eredeti értékpapírminta

Az eljárás illetékmentes.

Nemzetbiztonsági Szakszolgálat Szakértői Intézet

A szakhatóság döntése az eljárást befejező döntés elleni jogorvoslat keretében támadható meg.

Az eljárás lefolytatásához eredeti minta értékpapírt is be kell nyújtani közvetlenül a Nemzetbiztonsági Szakszolgálat Szakértői Intézet részére. A minta elektronikus benyújtása nem értelmezhető.

 

Az egyes értékpapírok előállításának, kezelésének és fizikai megsemmisítésének biztonsági szabályairól szóló 98/1995. (VIII. 24.) Korm. rendelet.
az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján eljáró szakhatóságok kijelöléséről szóló 531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet
 


 

NBSZ