Felvétel a könyvvizsgáló jelöltek névjegyzékébe

Felvétel a könyvvizsgáló jelöltek névjegyzékébe

Kulcsszavak: MKVK, könyvvizsgáló, felvétel, jelölt, névjegyzék

Az a természetes személy, aki rendelkezik a Magyar Könyvvizsgálói Kamaráról, a könyvvizsgálói tevékenységről, valamint a könyvvizsgálói közfelügyeletről szóló 2007. évi LXXV. törvényben ( Kkt.) 79. § (1) bekezdése szerinti okleveles könyvvizsgálói szakképesítéssel.

Kérelmet kell előterjeszteni a Magyar Könyvvizsgálói Kamara (továbbiakban: kamara) felvételi bizottságához a könyvvizsgáló jelöltek névjegyzékébe történő felvétel érdekében. A kérelem előterjesztésére elektronikusan van lehetőség, a lap tetején található „Elektronikusan” menüpont választásával, a benyújtandó dokumentumok csatolása mellett.

Az általános közigazgatási rendtartásról szóló  2016. évi CL. törvény 50. § (2) bekezdése b) -c) pontjai, valamint az 50. § (7) bekezdése szerint

A   2007. évi LXXV. törvény 9. § (1) és (5) bekezdése értelmében az ügyfél a kérelemre indított kamarai hatósági eljárásért 25 000 forint igazgatási szolgáltatási díjat kell hogy fizessen. Az igazgatási szolgáltatási díját a kamara központi számlaszámára (12010855 - 01283148 – 00100002) történő átutalással kell teljesíteni.

Magyar Könyvvizsgálói Kamara Felvételi Bizottsága

Magyar Könyvvizsgálói Kamara Elnöksége

A kamara a könyvvizsgáló jelöltnek a névjegyzékbe való felvételről igazolást ad. Az igazolás jogszabályi kötelezettségen alapuló könyvvizsgálói tevékenység ellátására nem jogosít.

A könyvvizsgáló jelölt nem tagja a kamarának.

További információk: a Magyar Könyvvizsgálói Kamara Felvételi Szabályzata tartalmazza

Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 1990. évi XCIII. törvény

A Magyar Könyvvizsgálói Kamaráról, a könyvvizsgálói tevékenységről, valamint a könyvvizsgálói közfelügyeletről szóló 2007. évi LXXV. törvény - 5. § f); 9. §; 97. § -103. §

MKVK