Más EU-tagállam polgárának névjegyzékbe vétele az Európai Parlament tagjainak választására (NVI)

Az Európai Unió más tagállamának Magyarországon élő állampolgára dönthet arról, hogy az Európai Parlament tagjainak választásán szavazati jogát Magyarországon kívánja gyakorolni, és az Európai Parlament magyar tagjainak megválasztásában vesz részt.

Kulcsszavak: központi névjegyzék, kérelem, szavazás, uniós polgár

A névjegyzékbe való felvételhez kérelmet kell benyújtani.

A kérelem elektronikus és postai úton is benyújtható.

 

1. Elektronikus úton

A kérelem elektronikus úton - elektronikus azonosítással vagy azonosítás nélkül - az alábbi linken nyújtható be: https://kerelem.valasztas.hu/vareg/MagyarCimKerelemInditasa.xhtml

 

2. Postai úton

A nyomtatvány postán történő benyújtásához a nyomtatvány (pdf formátumban) innen tölthető le 

 

Figyelem! Az Európai Parlament tagjainak választásán az Európai Unió tagállamainak választópolgára csak egy országban adhatja le szavazatát. A Nemzeti Választási Iroda az Európai Unió más tagállama állampolgárának a magyar névjegyzékbe történt felvételéről tájékoztatni köteles a választópolgár állampolgársága szerinti tagállamot, amely tagállam a választópolgárt törli az ottani névjegyzékből.

Figyelem! A kérelme alapján a magyar névjegyzéken fog szerepelni – és ezért az állampolgársága szerinti tagállamban nem szavazhat – az Európai Parlament tagjainak soron következő választásain (kivéve ha időközben kéri törlését a magyarországi névjegyzékből vagy megszünteti a magyarországi lakcímét vagy elveszíti választójogát) továbbra is a magyar névjegyzéken fog szerepelni.

A kérelem elektronikusan (online) – elektronikus azonosítással (ügyfélkapun keresztül), vagy azonosítás nélkül (ügyfélkapu nélkül, a Nemzeti Választási Iroda honlapján keresztül) –, továbbá személyesen és levélben is benyújtható a helyi választási irodánál.

 

Figyelem! A kérelemben feltüntetett személyes adatoknak (név, születési név, születési hely, személyi azonosító) meg kell egyezniük a kérelmező lakcímkártyáján feltüntetett adatokkal, és magyarországi lakcímének érvényesnek kell lennie, ellenkező esetben a helyi választási iroda a kérelmet elutasítja.

A kérelmező lakcíme érvényes, ha a személyiadat- és lakcímnyilvántartás adatai szerint lakcíme nincs érvénytelenítve vagy fiktív lakcímként nyilvántartva.

A kérelem benyújtása során lehetőség van megadni egy olyan értesítési címet, ahova a helyi választási iroda megküldi a kérelem elfogadásáról szóló értesítést vagy annak elutasításáról szóló határozatot.

-

A kérelem bármikor, a választásoktól függetlenül benyújtható, de ahhoz, hogy a soron következő választáson figyelembe lehessen venni, a következő határidőkre kell figyelemmel lenni:

az Európai Unió más tagállama polgárainak névjegyzékből való törlése iránti kérelem esetén a szavazás napját megelőző 10. nap 16:00 óra.

A kérelmen kívül nincs szükség egyéb dokumentum benyújtására.

A kérelem benyújtása fizetési kötelezettséggel nem jár.

A lakcím szerinti helyi választási iroda.

A helyi választási irodák elérhetőségi adatai, amennyiben a kérelem nyomtatvány benyújtása postai úton történik:

https://www.valasztas.hu/elerhetosegek

A helyi választási iroda az Európai Unió más tagállama polgárainak névjegyzékbe vételével/névjegyzékből való törlésével kapcsolatos kérelmet elbíráló döntése ellen fellebbezés nyújtható be, legkésőbb a döntésről szóló értesítés kézhezvételét, illetve elektronikus úton vagy telefaxon közölt értesítés esetén az értesítés megküldését követő tizenötödik napon, a megtámadott határozatot hozó helyi választási iroda vezetőjénél.

A helyi választási iroda vezetője a fellebbezésről legkésőbb a beérkezést követő napon dönt.

Ha a helyi választási iroda vezetője a fellebbezésének helyt ad, a névjegyzéket módosítja, és felveszi a kérelmezőt a magyar névjegyzékbe az Európai Parlament tagjainak választásán.

Ha a helyi választási iroda vezetője a kérelmezőfellebbezésének nem ad helyt, a fellebbezést legkésőbb az elbírálására rendelkezésre álló határidő utolsó napján felterjeszti a törvényszékhez. A bíróság a fellebbezésről legkésőbb a beérkezését követő három napon belül, de legkésőbb a szavazást megelőző napon dönt.

 

A bírósági eljárásban az ügyvédi képviselet nem kötelező.

 

Ha a bíróság a fellebbezést alaposnak tartja, elrendeli a névjegyzékbe vételt, ellenkező esetben a fellebbezést elutasítja.

A szavazás feltétele, hogy a kérelmező:

A Magyarországon élő magyar állampolgár automatikusan felvételre kerül az európai parlamenti választás névjegyzékére, ezért ilyen kérelem nem nyújtható be.

2013. évi XXXVI. törvény a választási eljárásról

2003. évi CXIII. törvény az Európai Parlament tagjainak választásáról

 

Hasznosnak találta az információt? Kérjük, hogy mondja el itt.

NVI