Jövedéki terhekre vonatkozó előírások

A jövedéki termék forgalmazása engedélyhez kötött tevékenység, a forgalmazás feltételei, illetve adózási vonatkozásai pedig aprólékosan szabályozottak.

Kulcsszavak: jövedéki adó, jövedéki termék, pénzügyi biztosíték, engedélyes, sör, habzóbor, alkoholtermék, dohány, dohánygyártmány

Az a személy jogosult jövedéki engedélyre,

A Nemzeti Adó- és Vámhivatalnak kell beadnia a jövedékes engedély megszerzése iránti kérelmét.

A jövedéki eljárásokban elektronikus úton lehet ügyet intézni és kérelmet benyújtani az állami adó- és vámhatóság felé. Az elektronikus hatósági ügyintézés alól csak a magánszemély, a külföldi személy és a kizárólag bérfőzést végző szeszfőzde engedélyese mentesül.

Az állami adó- és vámhatóság az engedély iránti kérelmet 30 napon belül, az eseti bejegyzett kereskedő és a bejegyzett feladó esetében 15 napon belül bírálja el, amelyet az állami adó- és vámhatóság kivételesen indokolt esetben egy alkalommal, legfeljebb 30 nappal meghosszabbíthat.

A jövedéki engedély iránti kérelemhez csatolni kell:

bejegyzett kereskedői engedélykérelem esetében egyéb ellenőrzött ásványolaj felhasználói engedélyes vagy nyilvántartásba vett felhasználó részére történő beszerzése esetében, a felhasználói engedélyes, nyilvántartásba vett felhasználó kérelmező részére kiállított nyilatkozatának másolatát egyéb ellenőrzött ásványolaj beszerzésére adott megbízásáról és az egyéb ellenőrzött ásványolajnak a nyilatkozatot tevő telephelyén történő átvételéről.

Az engedélyeztetési eljárás illetékmentes, azonban a Nemzeti Adó- és Vámhivatal részére jövedéki biztosítékot szükséges adni.

Nemzeti Adó- és Vámhivatal

Pénzügyminisztérium

Adókötelezettség keletkezik akkor, ha

2016. évi LXVIII. törvény a jövedéki adóról
45/2016. (XI. 29.) NGM rendelet a jövedéki adóról szóló 2016. évi LXVIII. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról

NISZ ZRT.