A XX. századi önkényuralmi rendszerekhez köthető elnevezések tilalmának való megfelelőség vizsgálata

A médiaszolgáltatások és sajtótermékek, a civil szervezetek, az önkormányzati tulajdonban lévő közterületek, valamint közintézmények elnevezése során tilos olyan kifejezés, személynév, szervezetnév használata, amely a XX. századi önkényuralmi rendszerekhez, ezek kiépítéséhez, fenntartásához köthető. Amennyiben nem egyértelmű, hogy az adott elnevezés a fenti tilalomba ütközik-e, úgy az illetékes hivatal köteles beszerezni a Magyar Tudományos Akadémia állásfoglalását a kérdésről.

Kulcsszavak: névhasználat elnevezés mta önkényuralmi

Amennyiben kétség merül fel azzal kapcsolatban, hogy az adott elnevezés tilalomba ütközik-e, úgy az alábbi intézmények kötelesek állásfoglalást kérni az MTA-tól:

Az elnevezés vizsgálata iránti kérelmet írásban szükséges benyújtani a Magyar Tudományos Akadémia elnökének címezve.

A kérelem formai és tartalmi követelményeiről szóló részletes előírások EZEN A LINKEN tekinthetőek meg.

Az elnevezéssel kapcsolatos tudományos vizsgálatot az MTA Filozófiai és Történettudományok Osztálya a megkeresés kézhezvételét követő 60 napon belül végzi el.

Az általánostól eltérő, egyedinek ítélt esetekben az ügyintézési határidő további 60 nappal meghosszabbodik, ha az Akadémia elnöke véleményezésre felkéri az adott ügyben általa illetékesnek ítélt más tudományos osztályt (osztályokat). A meghosszabbodott ügyintézési határidőről a kérelmező írásban értesítést kap.

Kérelmet szükséges benyújtani, melynek az alábbiak a kötelező tartalmi elemei:

 

A benyújtandó dokumentumokról szóló részletes előírások EZEN A LINKEN tekinthetőek meg. 

Az eljárás illetékmentes.

Az eljárás elektronikus úton történő megindításához e-Papír áll rendelkezésre, amely KAÜ bejelentkezést követően ITT érhető el.

2010. évi CLXXXV. törvény a médiaszolgáltatásokról és a tömegkommunikációról

2011. évi CLXXXI. törvény a civil szervezetek bírósági nyilvántartásáról és az ezzel összefüggő eljárási szabályokról

2011. évi CLXXXIX. törvény Magyarország helyi önkormányzatairól

 

MTA TITKÁRSÁGA JIF