Szakmai tanulmányutak és csereprogramok (VP)

Jelen Felhívás tanulmányutak, csereprogramok, illetve gyakornoki programok révén lehetővé teszi a mezőgazdasági termelők, illetve erdőgazdálkodók, továbbá REL együttműködésben részt vevő mezőgazdasági termelők közötti tudásmegosztást. Lehetőség nyílik továbbá fiatal szakemberek számára gyakornoki programban való részvételre. A Felhívás célja, hogy elősegítse az eredményes gazdálkodáshoz szükséges ismeretek hatékony formában történő átadását.
A programok lehetőséget kínálnak a gazdálkodók szakmai és gyakorlati ismereteinek megosztására, a jó
gazdálkodási technikák egymástól történő elsajátítására. 

Kulcsszavak: VP, tanulmányút, csereprogram, gyakornoki

Jelen Felhívásra támogatási kérelmet nyújthatnak be:
a) mezőgazdasági termelők, akik a támogatási kérelem benyújtását megelőző évben legalább 6000
STÉ méretű gazdasággal rendelkeznek
b) erdőgazdálkodók, akik legalább 20 ha üzemi területtel rendelkeznek
c) REL együttműködésben részt vevő mezőgazdasági termelők
d) ezen ágazatok szakmai szervezetei

A támogatási kérelmekkel kapcsolatos információk elérhetők: 

EZEN A HONLAPON

A felhívás elérhető:  

EZEN A LINKEN

Az eljárás illetékmentes.

Magyar Államkincstár Vidékfejlesztési Támogatások Főosztálya

Irányító hatóság: Agrárminisztérium Vidékfejlesztésért Felelős Államtitkárság

Jogorvoslati lehetőség: Agrárpolitikáért felelős miniszter

Magyar Államkincstár/Támogatások

Pályázat.gov.hu/Vidékfejlesztési Program

272/2014. (XI.5) Korm.rendelet a 2014–2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről 

VTF