Cégbíróságra bejegyzett cégek beszámolóinak közzététele

A számviteli törvény alapján minden kettős könyvvitelt vezető vállalkozó köteles az éves beszámolóját letétbe helyezni és közzétenni. A vállalkozó azzal tesz eleget a letétbe helyezési és közzétételi kötelezettségének, ha a beszámolót elektronikusan a céginformációs szolgálatnak hibátlanul megküldi.

Az OBR (Online Beszámoló- és űrlapkitöltő Rendszer) szolgáltatás célja a cégtörvényben megjelölt hitelezővédelmi céloknak eleget téve, a cégek számviteli törvény szerinti beszámolóinak a közzététele, illetve azok megismerhetőségének biztosítása.

Kulcsszavak: e-beszámoló, cégbeszámoló, beszámoló, cég, vállalkozás, cégbíróság, céginformációs szolgálat, obr, mérleg, céginformáció, éves beszámoló

A Céginformációs Szolgálathoz a a cégbíróságon bejegyzett vállalkozások küldik meg beszámolójukat letétbehelyezés, illetve közzététel céljából.

Az Online Beszámoló- és űrlapkitöltő Rendszerben (OBR) a nyomtatvány kitöltése a Központi Azonosítási Ügynök (KAÜ) szolgáltatáson keresztül érhető.

Lépések röviden:

  1. Az Online Beszámoló Rendszer elérése
  2. Nyomtatvány kiválasztása, kitöltése
  3. Beadvány adatainak ellenőrzése
  4. Beadványok letöltése (elmentése)
  5. Beadványok megküldése
  6. Beadványok, értesítések, számlák megtekintése

A beszámolók összeállítására, benyújtására vonatkozó rövid összefoglaló

Az adóhatóság az elektronikus űrlap adatai alapján ellenőrzi a beszámoló megküldésének tényét és időpontját. Amennyiben az állami adóhatóság azt állapítja meg, hogy a cég a letétbe helyezésre és közzétételre előírt törvényi határidőig nem küldte meg a beszámolót, felszólít a kötelezettség teljesítésére, majd ezt követően mulasztási bírságot szabhat ki. Amennyiben a felszólítás, illetve a mulasztási bírság ellenére a megadott határidőn belül a beszámoló nem kerül közzétételre, az adóhatóság törli az adózó adószámát és kezdeményezi a cég megszűntnek nyilvánítását.

Általános üzleti évet záró beszámoló (60 nap / 5 hónap / 6 hónap)

A vállalkozó típusára a vonatkozó jogszabályokban foglalt határidőnek megfelelően kell közzétenni és egyben letétbe helyezni.

A határidőkre vonatkozóan bővebb tájékoztatás itt olvasható.

 

Az űrlaphoz a beadvány típusa szerinti mellékleteket kell csatolnia. 

A közzétételre és letétbe helyezésre benyújtható beadvány típusok:

A csatolmány nem lehet szkennelt.

Az eljárás illeték és költségtérítés mentes.

A beszámoló beküldésekor a beküldő személy az elektronikus űrlap benyújtásával nyilatkozik arról, hogy az elektronikus űrlapon megadott adatok a valóságnak megfelelnek, valamint hogy az elektronikus űrlaphoz csatolt beszámolóban szereplő adatok az elfogadott beszámoló adattartalmával egyezőek.

Az elektronikus űrlapot a céginformációs szolgálat továbbítja az állami adóhatóság felé.

Az elektronikus úton való megküldéssel a cég eleget tesz a letétbe helyezési és közzétételi kötelezettségének is, így nem kell a beszámolót külön az illetékes cégbírósághoz is benyújtani.

Nincs szükség egyéb alkalmazás használatára.

 

CÉGINFORMÁCIÓS SZOLGÁLAT