Pécs –Hatósági bizonyítvány kiadása ingatlannyilvántartási átvezetéshez

Ha a rendeltetésváltozás megfelel a helyi építési szabályzatban foglalt követelményeknek, a polgármester kérelemre – az ingatlan-nyilvántartásban történő átvezetés céljából – hatósági bizonyítványt állít ki az építmény, valamint az építményen belüli önálló rendeltetési egység rendeltetésének módosításáról és új rendeltetéséről, valamint az építmény rendeltetési egységei számának megváltozásáról és az új rendeltetésszámáról.

Kulcsszavak: rendeltetésváltozás, hatósági bizonyítvány.

Bárki, akinek a hatósági bizonyítvány kiállításához jogos érdeke fűződik és azt kérelmében igazolja.

Az eljárás megindításához kérelmet kell benyújtani.

Hatóságra vonatkozó határidő:

15 nap, amibe nem számít bele az eljárás felfüggesztésének és szünetelésének időtartama.

Minden esetben szükséges:

Kérelem, aminek tartalmaznia kell a felhasználás célját.

 

Esetlegesen csatolandó:

meghatalmazott által történő ügyintézéskor a meghatalmazás benyújtása.

Az eljárás illetékmentes.

Pécs Megyei Jogú Város Polgármestere.

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése.

Az eljárás során hozott döntések ellen fellebbezésnek van helye.

A rendeltetésváltozást igazoló hatósági bizonyítvány kiadására irányuló kérelem benyújtását megelőzően Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Pécs Megyei Jogú Város településképi védelméről és a helyi építészeti-műszaki tervtanács működtetéséről szóló 5/2019. (I.29.) önkormányzati rendeletében meghatározott szabályok szerint településképi bejelentési eljárás lefolytatását kell kérelmezni (nyomtatvány: Településképi bejelentés kérelem) az építmények rendeltetésének módosítása vagy rendeltetési egysége számának megváltozása (a továbbiakban együtt: rendeltetésváltozás) tekintetében.

A helyi építési szabályzatnak megfelelő rendeltetésváltozás tudomásul vételét követően nyújtható be az ingatlan-nyilvántartásban történő átvezetéshez felhasználható hatósági bizonyítvány kiadására irányuló kérelem (nyomtatvány: Rendeltetésváltozás átvezetéséhez hatósági bizonyítvány kérelem).

Pécs Település