Idősek ellátása - Tájékoztatás

Az ügyintézéshez személyes megjelenés szükséges!

A szociálisan rászorult emberek részére az állam és az önkormányzatok személyes gondoskodás keretében nyújtanak szolgáltatásokat és anyagilag is támogatják az idős embereket.

Kulcsszavak: időskor rászorultság bentlakásos intézmény pénzbeli ellátás ellátás lakóotthon nyugdíjas otthon gondozás nyugdíjas szociális munka térítési díj

Az a személy, akinek szociális rászorultságát, illetve jogosultságát a járási hivatal vagy a helyi önkormányzat megállapította. Az egyes szolgáltatások esetében jogszabály saját feltételrendszert állapíthat meg.

Az igénylő személynek járási hivatal vagy helyi önkormányzat felé kell kérelmét beadnia

A kérelem beadása illetékmentes.

A személyes gondoskodást nyújtó ellátásokért térítési díjat kell fizetni. A díjfizetés alól mentesül az ellátott, ha nem rendelkezik jövedelemmel. Ennek tartós bentlakásos intézményi ellátás esetén további feltétele, hogy az ellátottnak jelzálogba vehető vagyona és térítési díj fizetésére kötelezett nagykorú, vér szerinti vagy örökbe fogadott gyermeke nincs.

helyi önkormányzat, járási hivatal, szociális hatóság

megyei, fővárosi kormányhivatal

Az alapszolgáltatások megszervezésével az állam és a települési önkormányzat segítséget nyújt a szociálisan rászorulók részére saját otthonukban és lakókörnyezetükben önálló életvitelük fenntartásában, valamint egészségi állapotukból, mentális állapotukból vagy más okból származó problémáik megoldásában.

Ezen alapszolgáltatások:

A személyes gondoskodás keretébe a következő szolgáltatások tartoznak:

A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény

NISZ ZRT.