Budapest 04. ker. Újpest oltástámogatási rendszere

A meningococcus B típusú baktérium által okozott agyhártyagyulladás, valamint a rotavírus oltásokhoz utófinanszírozással nyújtott támogatás.

Kulcsszavak: Oltástámogatás

A támogatás összege A meningococcus B oltás esetén 22.000,- Ft a rotavírus esetén 6.000,- Ft. Azon családok számára, akik rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülnek, a teljes oltás-sorozat árának megfelelő összeg kerül kifizetésre.

A támogatásra jogosult az a törvényes képviselő, akinek gyermeke - ideértve a gyám gyámsága alatt álló gyermeket is - 2020. január 1-jén, vagy azt követően született és a kérelem benyújtásakor az Önkormányzat közigazgatási területén lakcímmel rendelkezik, továbbá életvitelszerűen ott él, valamint a gyermek legalább egyik törvényes képviselője a gyermek születését megelőzően három hónapja az Önkormányzat közigazgatási területén lakcímmel rendelkezik és életvitelszerűen ott él, továbbá aki igazolja, hogy gyermeke a több oltást magába foglaló sorozat esetén a teljes oltás-sorozatot megkapta.

 

 A meningococcus B típusú baktérium által okozott agyhártyagyulladás elleni védőoltásra vonatkozó támogatásra a gyermek után az a törvényes képviselő jogosult, akinek a gyermeke életkora a kérelem benyújtásakor legfeljebb 15 hónap, és aki igazolja, hogy a kérelem benyújtásakor a gyermek részére a védőoltásból három dózis beadásra került.

A rotavírus elleni védőoltásra vonatkozó támogatásra a gyermek után az a törvényes képviselő jogosult, akinek a gyermeke életkora a kérelem benyújtásakor legfeljebb 6 hónap, és aki igazolja, hogy a kérelem benyújtásakor a gyermek részére a védőoltásból kettő dózis beadásra került.

Kérelmet és mellékéleteit a Hatóság részére benyújtani.

Vonatkozó jogszabályok szerint.

A meningococcus B típusú baktérium által okozott agyhártyagyulladás elleni védőoltás esetén a gyermek 15 hónapos koráig, a rotavírus elleni védőoltás esetén a gyermek 6 hónapos koráig nyújtható be a kérelem.

 

Ügyintézési határidő: sommás eljárásban nyolc nap, teljes eljárásban hatvan nap (vonatkozó jogszabály alapján).

Kérelem nyomtatvány, és mellékletei

Az eljárás költség- és illetékmentes.

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Polgármestere.

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Képviselő-testülete.

https://ujpest.hu/dokumentumok/606_kerelem_az_ujpest_oltastamogatasi.pdf

https://ujpest.hu/dokumentumok/oltastamogatashoz_orvosi_igazolas.pdf

Újpest Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2015 (II.27.) számú a szociális rászorultságtól függő pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról szóló önkormányzati rendelete

Újpest Önkormányzat Képviselő-testületének 37/2020 (X.30.) számú Újpest Oltástámogatási Rendszeréről szóló önkormányzati rendelete

Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény

A pénzbeli és természetbeni szociális ellátások igénylésének és megállapításának, valamint folyósításának részletes szabályairól szóló 63/2006. (III.27.) Korm. rendelet

A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény

A polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény

Az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény

Budapest 04. ker. Település