Hatósági erkölcsi bizonyítvány igénylése

A szolgáltatás lehetővé teszi, hogy elektronikus úton terjeszthesse elő hatósági erkölcsi bizonyítvány igénylésére vonatkozó kérelmét.

Kulcsszavak: erkölcsi, erkölcsi bizonyítvány, erkölcsi bizonyítvány igénylése, erkölcsi igénylés, hatósági erkölcsi bizonyítvány, hatósági erkölcsi bizonyítvány igénylése

Bármely természetes személy – állampolgárságtól és lakcímtől függetlenül – jogosult hatósági erkölcsi bizonyítvány iránti kérelmet előterjeszteni, aki rendelkezik a Központi Azonosítási Ügynök (röviden KAÜ) szolgáltatás valamely azonosítási szolgáltatásával.

Az űrlap kitöltése során szükséges kiválasztania, hogy melyik fajta igazolást kéri. A hatósági erkölcsi bizonyítványon az alábbi kétfajta igazolás valamelyike kérhető:

vagy

A kérelem sikeres benyújtását követően a hatósági eljárás megindul.

Hatóságra vonatkozó kiállítási határidő:

Személyes megjelenés esetén: az ügyintézési határidő 5 naptári nap, azonban az esetek többségében a kiállítható bizonyítvány a kérelem benyújtásának napján már át is vehető.

Postai, elektronikus és telefonos ügyintézés esetén: a kérelem benyújtását követő naptól számított 8 naptári nap.

Az ügyintézési időbe nem számít bele a postai úton történő kézbesítés ideje, valamint az esetleges hiánypótlási felhívás teljesítésének ideje.

Ügyfél szempontjából fontos határidő:

A bizonyítvány a kiállításától számított 90 napig érvényes.

Postai igénylés esetén:

Személyes megjelenés esetén:

A hatósági erkölcsi bizonyítvány kiállítása iránti eljárás illetékmentes.

Belügyminisztérium, mint bűnügyi nyilvántartó szerv

Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság

A hatósági erkölcsi bizonyítvánnyal kapcsolatos hatósági döntéssel szemben fellebbezésre nincs lehetőség, a döntés bírósági felülvizsgálata kérhető, kizárólag jogszabálysértésre történő hivatkozással, a döntés közlésétől számított 30 napon belül. A perre kizárólagos illetékessége a Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróságnak van.

A hatósági erkölcsi bizonyítvány igénylésének további módjai:

Az ügyfélfogadás helyszíne: 1097 Budapest, Vaskapu utca 30/A.

Ügyfélfogadási idő: hétfőtől csütörtökig 8:00 és 16:00 között, pénteken: 8:00-13:30 között. Az ügyintézéshez kötelező az előzetes időpontfoglalás, melyet a Kormányzati Ügyfélvonal 1818-as, éjjel-nappal hívható telefonszámán tehet meg. Meghatalmazott nem járhat el a kérelmező helyett.

A hatósági erkölcsi bizonyítvány kiállítása iránti kérelmet külföldön kizárólag Magyarország diplomáciai vagy konzuli képviseletén, személyesen lehet benyújtani. Az elkészült bizonyítvány elektronikus közokiratként kerül kiállításra, amelyet a kérelmező vagy meghatalmazottja részére Magyarország diplomáciai vagy konzuli képviselete útján kézbesítik, vagy a kérelmező erre irányuló kérelme esetén a bizonyítvány papír formátumban kerül kiállításra, amelyet a kérelmező által megadott belföldi kézbesítési címre kézbesítenek.

A kérelem (formanyomtatvány) és a hozzá tartozó kitöltési útmutató a postahivatalokban vásárolható meg. A kitöltött és aláírt kérelmet a következő címre kell ajánlott küldeményként feladni: Belügyminisztérium Bűnügyi Nyilvántartó Hatóság, 1475 Budapest, Pf.: 172.

A telefonon történő ügyintézés a Kormányzati Ügyfélvonalon (1818) Részleges Kódú Telefonos Azonosítással (RKTA) történik. A szolgáltatásra személyes megjelenéssel lehet regisztrálni kormányablakokban.

A kész bizonyítvány átvétele:

További fontos információk:

Tartalmazza továbbá a hatósági erkölcsi bizonyítvány számát, kiállításának helyét és időpontját, a kiállító hatóság megnevezését, valamint a kiadmányozásra jogosult aláírását és bélyegzőlenyomatát.

2009. évi XLVII. törvény a bűnügyi nyilvántartási rendszerről, az Európai Unió tagállamainak bíróságai által magyar állampolgárokkal szemben hozott ítéletek nyilvántartásáról, valamint a bűnügyi és rendészeti biometrikus adatok nyilvántartásáról

2016. évi CL. törvény az általános közigazgatási rendtartásról

2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról

419/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet a hatósági erkölcsi bizonyítvány kiállítására irányuló eljárás részletes szabályairól szóló

20/2009. (VI.19.) IRM rendelet a bűnügyi nyilvántartási rendszer egyes nyilvántartásai részére történő adatközlés szabályairól

EKTFO